Lokförarutbildning

Lokförarutbildning

För arbetsgivare

Lokförarutbildningen är en yh-utbildning. Det styrande dokumentet är utbildningsplanen. Det finns också stödjande dokument som är en LIA handbok och en LIA logg.

Att alla lokförarelever får praktik är ett gemensamt ansvar för skola och bransch. Halva utbildningstiden består av praktik. Se sammanställningar för kommande praktikperioder:

Dokumenten uppdateras löpande.

Kontaktperson: Linda Ekholm Borg, Almega

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp