VALT JOBB

Arbetsledare Kundcenter


Ansök här

Nu formerar Infranord styrkorna för att vidareutveckla den svenska järnvägen.
Är du en driven ledare och duktig på att skapa framgångsrika team? Då är du Infranords framtida Arbetsledare på Kundcenter på Produktionsstöd.

Kundcenter fungerar som en ledningscentral där larm och felanmälningar tas emot samt övervakning av järnvägsanläggningar sker. Arbetet sker 24 timmar om dygnet under årets alla dagar med hjälp av 12 operatörer som jobbar i tre skift. Uppgifterna för Kundcenter består i huvudsak i att verka för våra underhållskontrakts räkning, vara felmottagningscentral, ta emot fel och kalla ut felavhjälpning inom ramen för våra kontrakt. Kundcenter har också HTSM-uppdrag mot interna och externa kunder runt hela landet samt fungerar också som larmcentral enligt Infranords larmplaner.

 

Arbetsuppgifter:

Som Arbetsledare på Infranord har du personalansvar för ett antal tekniker i din arbetsgrupp. På uppdrag av chef Kundcenter ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp arbeten.

Du kommer bland annat att:

  • Ansvara för schemaläggning av operatörerna
  • Ansvara för att ta emot beställningar och skapa underlag till HTSM-uppdrag
  • Ansvara för kundkontakter gentemot Kundcenters kunder
  • Hålla chef Kundcenter löpande underrättad om anläggningens status, kundens behov och önskemål samt behov av ändrings- och tilläggsarbeten
  • Ansvara för att tilldelat uppdrag utförs och följs upp enligt kontrakterade villkor
  • Medverka till att hitta nya lösningar som bidrar till förbättringar
  • Bidra till samsyn och enighet, bland annat då det gäller företagets visioner och mål
  • Driva arbetet framåt genom att coacha
  • Vid specifika behov och om verksamheten kräver det - ersätta operatörerna (t.ex. vid sjukdom)

Som Arbetsledare på Infranord ansvarar du för att säkerställa kvalitet, agera affärsmässigt samt efterleva god affärsetik. Du ansvarar för att hantera och tidigt korrigera avvikelser som uppstår inom ansvarsområdet samt att arbetet utförs enligt lagar, föreskrifter och rutiner.

Vi lägger stor vikt vid din flexibilitet eftersom resor samt helg- och nattarbete förekommer. Du måste även ha möjlighet att arbeta på annan ort när verksamheten kräver det.


Kvalifikationer:

Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbetsledning sedan tidigare samt god datorvana.

Då HTSM är en del av Kundcenters verksamhet krävs det att du är uppmärksam och noggrann. Du har därför ett stort säkerhetstänkande. Vidare är du van att planera, genomföra, följa upp och leverera enligt uppsatta mål och tidsramar. Du skall ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi kommer vid urvalet att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du har en affärsmässig inställning och har goda ledaregenskaper.

Godkänd hälsoundersökning för säkerhetstjänst, godkänt yrkespsykologiskt test samt B-körkort är ett krav. HTSM-behörighet är meriterande.

För tjänsten ser vi god flexibilitet och service som viktigt för att kunna leverera det vi utlovar till våra kunder. Att arbeta inom järnvägssektorn är viktigt för samhällets utveckling och ett mycket betydelsefullt jobb, både nu och i framtiden. Vi strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi önskar därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund söker till oss.


Ansökan:

Urval sker löpande. Du är välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Infranord lägger stor vikt vid säkerhet och därmed även vid att vi har en drogfri arbetsplats. Vi utför därför alltid alkohol- och drogtester vid nyanställning och tillämpar även slumpvisa alkohol- och drogtester.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Infranord är marknadens ledande järnvägsentreprenör. Vi bygger och underhåller järnväg med fokus på kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Majoriteten av våra cirka 1800 medarbetare arbetar inom ban-, el-, signal och tele eller mätteknik. Vi har också medarbetare som arbetar inom verkstad med spårgående fordon. Vår ambition är att maximera effekten av varje investerad järnvägskrona.

Infranord – Spåret till framtiden. 

 

Årsta

Infranord

Ansök senast 2018-12-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp