VALT JOBB

Arkivarie


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor.

Som arkivarie vid Trafikverkets Arkivcenter säkerställer du på strategisk och operativ nivå att myndighetens arkiv sköts enligt gällande rutiner och lagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår att ordna, förteckna, gallra samt tillgängliggöra arkivmaterial, avställning av arkivmaterial från verksamhet till slutarkiv, återsökning samt utlämning av allmän handling vid förfrågningar. I arbetet ingår att besvara förfrågningar angående arkivhandlingar från allmänhet, myndighet och forskare, att stödja registratorer och dokumentcontroller i arbetet samt att ge råd och stöd till verksamheten. I arbetet ingår också att delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument inom arkivområdet samt i beredning av ärenden om bevarande och gallring.

 

Vi söker dig som

 • har Högskoleutbildning 180 hp (120 p) där arkivvetenskap lägst 60 hp (40 p) ingår
 • har minst två års relevant yrkeserfarenhet
 • har god datavana
 • har tidigare vana av arbeta i något förteckningssystem
 • har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Du som person

 • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
 • har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt
 • har ett starkt kundfokus och arbetar för att hitta lösningar som passar både kund och organisation. Du förstår kundens behov och utvärderar beslut utifrån hur kunden kommer att påverkas
 • är mån om att ge professionell service genom att du är lyhörd för din omvärld och bemöter andra med respekt

Det är meriterande om du

 • har arbetat med arkiv inom offentlig verksamhet
 • har erfarenhet av myndighetsutövning
 • har erfarenhet av att arbeta i projekt

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Mölndal

Trafikverket

Ansök senast 2018-10-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp