VALT JOBB

Byggledare Förbifart Stockholm


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Leden binder samman de norra och södra landsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden samt minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Av byggtiden kvarstår ca 8 år.

Projektet är inne i ett intensivt skede med stora pågående anläggningsentreprenader längs hela sträckan. Vi ser att byggledarna har en naturlig plats i organisationen i byggskedet och söker därför nu flera byggledare till projektet.

Du arbetar i en större grupp av byggledare tillsammans med projektledare och samordnande byggledare med att utveckla samverkan med entreprenörer och styra stora entreprenader. Du kommer att arbeta inom en eller flera entreprenader med ansvar för att följa upp ställda tekniska krav på anläggningarna. Du kommer att få arbeta brett då en naturlig del av ditt arbete också ska vara att fokusera på arbetsmiljö- och miljöaspekterna kopplade till ditt teknikområde. Till din hjälp för arbetet kommer du att ha stöd av tekniska specialister.

Arbetets tyngdpunkt kommer att bestå av att styra, följa upp och rapportera framdrift inom entreprenad. Du ser till att kontrakterade krav och villkor efterföljs och att rätt kvalité erhålls i produkten. Du kommer att vara beställarens representant på arbetsplatsen och den som har daglig kontakt med entreprenören.

Du kommer att få möjlighet att arbeta med nya digitala verktyg och modellbaserad redovisning av anläggningarna.

 

Vi söker dig som

  • har en gymnasieutbildning med byggnadsteknisk inriktning eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har minst 4 års sammanhängande produktionserfarenhet inom anläggningssektorn, de senaste 10 åren, av ett eller flera av följande arbeten: större betongarbeten, större berg- och grundläggningsarbeten, större bergtunnelarbeten, väg- mark- och ledningsarbeten, trafikanordningsarbeten.
  • har goda kunskaper i gällande regelverk och normer för ett eller flera av teknikområden; betong, berg, geo, mark, VA, mät och regler
  • har goda kunskaper i entreprenadjuridik och branschens regelverk och bestämmelser; AB04, ABT06, AMA, MER anläggning.
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har mångårig erfarenhet av byggledarrollen från större anläggningsentreprenader
  • har goda kunskaper inom arbetsmiljö och eller miljöområdet
  • har dokumenterad utbildning i betong klass 1 (gäller enbart för teknikområdet betong)
  • har god förmåga att hantera och arbeta i digitala byggnadsinformationsmodeller, BIM

Som person har du en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Det är även viktigt med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Eftersom arbetat innehåller många kontakter internt och externt är du en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Utöver detta behöver du ha god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

 

Placeringen blir på ett eller flera delprojektkontor i närheten till våra entreprenader längs sträckan från Skärholmen/Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr. Urval och intervjuer sker löpande. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Ansök via knappen "Sök tjänsten här" nedan. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2018-10-31


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp