VALT JOBB

Chef teknik, miljö och hållbarhet projekt Ostlänken


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Vi söker dig som vill jobba i projekt Ostlänken som är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken är ett megaprojekt i storleksordningen 55 miljarder kronor. Mer info om projektet hittar du här http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

Vi söker en chef till Ostlänkens ledningsgrupp. I chefsuppdraget har du ansvar för resurser inom teknik, miljö, tillstånd, gestaltning, hållbarhet och BIM. Du ansvarar för att förse projektet med specialistresurser och de krav/förutsättningar som krävs för att projektera och bygga Ostlänken.

Uppdraget innebär att du har helhetsbilden för projektet och en central roll för att skapa förutsättningar för att nå våra mål och skapa nytta.

Du har många kontakter inom projektet, med andra verksamhetsområden inom Trafikverket och utanför Trafikverket. Du är den som bevakar och driver projektets frågor inom ramen för programmet "Ny Generation Järnväg" där Ostlänken ingår som en del i hela framtida höghastighetssystemet.

Du tillhör Ostlänkens ledningsgrupp och har personalansvar för cirka 10 personer, varav sex funktionsansvariga som leder det operativa arbetet inom sina områden. Du ansvarar för Innovationsrådet som syftar till att få fram och hantera leverantörers förslag på Innovationer.

Vi söker dig som

 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning
 • eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har mångårig erfarenhet från chefskap i omfattande/komplexa uppdrag
 • har erfarenhet från fler av branschens roller; beställare, konsult och entreprenör.
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av Trafikverkets verksamhet och projektmodell
 • har erfarenhet från projekts olika skeden
 • har erfarenhet av internationella kontakter i arbetet
 • har varit chef över chefer
 • behärskar ytterligare språk

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Placeringsort Nyköping eller Södertälje är också möjligt, eftersom nya kontor kommer etableras på orterna under närmsta ett till två åren.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2018-10-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp