VALT JOBB

Chefsarkitekt


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Chefsarkitekt i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Trafikverket har höga ambitioner när det gäller att skapa vackra, funktionella och hållbara väg- ochjärnvägsanläggningar. Infrastrukturen är en del av vår offentliga miljö och den ska utformas enligt de arkitekturpolitiska mål och miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat.

Som Trafikverkets chefsarkitekt kommer du att vara verksledningens sammanhållande och drivande kraft när det gäller frågor som rör väg- och järnvägsarkitektur både internt inom Trafikverket och externt. Du ska utveckla strategier, marknadsföra, förankra och driva Trafikverkets förhållningssätt och prestationer inom väg- och järnvägsarkitekturen.

Arbetsuppgifterna spänner från tidiga planeringsskeden till bygg- och förvaltningsskeden. Du får också aktivt medverka som stöd till Trafikverkets medarbetare, inspirera och bistå med kompetens. I det ingår även att utveckla kompetensen i arkitekturfrågor, både generellt och hos viktiga nyckelgrupper såsom samhällsplanerare, projektledare och arkitekter.

Trafikverket bedriver sedan något år ett handlingsprogram för arkitektur där ett antal utredningar och kunskapshöjande aktiviteter tagit form och genomförts. Ett tydligt resultat av handlingsprogrammet är den arkitekturpolicy som Trafikverkets styrelse antagit. Som chefsarkitekt får du ansvar för att fortsätta att utveckla programmet och dess innehåll.

Du ska ha arkitekt- eller landskapsarkitektexamen. Du bör tidigare ha arbetat med utvecklingsarbete och ha erfarenhet av gestaltning av väg- och järnvägsmiljöernas specifika arkitektur. Det innebär att du ska behärska både den stora skalans arkitektur ner till omsorgen om detaljer. Du bör ha kunskap och insikt om hur våra anläggningar ska tas om hand i förvaltningsskedet avseende materialens åldrande och grönstrukturens hantering. Det är också önskvärt att du kombinerar erfarenheter från arkitektur i praktisk tillämpning med insikter i aktuell arkitekturforskning.

Arbetet innebär att du kommer att ha många kontakter både internt och externt. Det är därför viktigt att du kan uttrycka dig väl, både i tal och skrift på svenska. Du har lätt för att samarbeta och har förmåga att skapa och utveckla ett kontaktnät som effektiviserar ditt arbete. Du är en god föreläsare och har en väl utvecklad pedagogisk förmåga för att sätta in arkitekturfrågorna i ett sammanhang med funktion och teknik. Körtkort är ett krav för tjänsten. 

Som chefsarkitekt på Trafikverket är du väl förtrogen med Trafikverkets vision, verksamhetsidé och värderingar. I ditt arbete blir det centralt att dina attityder och din verksamhet verkligen speglar dessa värden. Du ska ha förmåga att delta i en dynamisk verksamhet som ställer krav samarbete, analytisk förmåga, leveranssäkerhet och flexibilitet. Du har även ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och där fungerande verksamhetsförutsättningar över tid utarbetas. Som person har du ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att se helheten.

Intervjuer kommer att hållas i Solna andra veckan i januari. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2018-12-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp