VALT JOBB

Datasamordnare/teknikingenjör (digital projekthantering)


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig! European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige. Vi gör det i nära samarbete med branschen. Här publicerar vi nyheter och information av betydelse för införandet. Läs mer om projekt ERTMS här: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/ny-teknik-i-transportsystemet/Trafikstyrningssystemet-ERTMS/ Tvärförbindelse Södertörn är en cirka 20 kilometer ny sträckning av väg 259. Den ska gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge, via Flemingsberg. En gång- och cykelväg längs sträckan ingår i projektet. Läs mer om projektet här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Tvarforbindelse-Sodertorn/ Trafikverkets projekt Mälarbanan innebär att vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår på en 20 km lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län. I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och allt fler flyttar hit. Läs mer om projektet här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/Om-Projekt-Malarbanan/ Ostlänken mellan Södertälje och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Med Ostlänken ska du kunna åka snabbare, pålitligare och hållbart. Läs mer om projekt Ostlänken här: https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

Vill du arbeta med Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt? Vi söker dig som vill arbeta som datasamordnare till projekten Mälarbanan, ERTMS, Tvärförbindelse Södertörn och Ostlänken.

Trafikverket bygger nya statliga vägar och järnvägar. Till det tar vi också fram en digital representation av anläggningen med tillhörande handlingar såsom exempelvis hur den är konstruerad och hur den ska underhållas. Här behöver vi stöd av struktur och samordning av informationen, det vill säga datasamordning.

Som datasamordnare arbetar du bland annat med:

  • Stöd till projektledning gällande kravställning på leveranser av dokumentation.
  • Att stödja specialister, konsulter och entreprenörer inom dokumenthantering och de programvaror som används för dokumenthantering
  • Stödja i tolkning av riktlinjer och rutiner för dokumenthantering
  • Utbildning och information av de programvaror som används för dokumenthantering.
  • Framtagande/utveckling av arbetssätt kopplade till digital dokumentation

Som datasamordnare är du en spindel i nätet och får samarbeta med erfarna specialister inom många olika teknikområden. Det ger dig en bredd av kunskap allt från miljö, juridik och säkerhet till rena anläggningsspecifika frågor som utformning, byggande och trafikledning.

Du kommer att tillhöra enheten digital projekthantering som består av specialister inom BIM, GIS, datasamordning och kravhantering. Vi arbetar med erfarenhetsåterföring mellan projekten och stöttar till varandra i olika komplexa frågor som uppkommer i projekten.

 

Som medarbetare på trafikverket får du, förutom att medverka till samhällsutvecklingen, även tillgång till ett stort utbud av interna kurser (exempelvis projektledarutbildning) och kompetensnätverk där man utbyter erfarenhet med andra medarbetare i organisationen.

De förmåner som finns är bland annat fler semesterdagar, friskvårdsbidrag och sjukersättning samt förmånligt föräldradagstillägg.

För mer information om förmåner läs mer på länken https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/.
 

Vi söker dig som

  • har relevant universitets-, högskole- eller YH-examen inom till exempel samhällsbyggnad, anläggning eller motsvarande
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Det är meriterande om du

  • har arbetslivserfarenhet från infrastrukturprojekt
  • har god kunskap om systemstöd och modellsamordning

Du har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. 

Intervjuer kommer att hållas 5, 8, 12 och 23 november i Trafikverkets kontor i Solna. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Ansök via knappen "Sök tjänsten här" nedan. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2018-10-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp