VALT JOBB

Drifttekniker, övervakning av komplexa anläggningar/tekniska system


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta i en spännande kontrollrumsmiljö och i en roll som påverkar många? Du kommer i denna tjänst att arbeta med övervakning av komplexa anläggningar via flertalet tekniska system i kontrollrumsmiljö placerad på Trafik Stockholm. Arbetet sker i team av skiftgående operatörer för säker drift av vägnätet (främst tunnlar) i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län. I arbetet ingår även att delta vid driftsättningen av nya anläggningar med tillhörande tekniska system. Du samverkar med flera vägtrafikledare för att optimera drift och tillgänglighet av vägnätet och dess tunnlar för att minimera trafikstörningar. Som drifttekniker kommer du även att: - delta vid driftsättningen av nya anläggningar med tillhörande tekniska system. - övervaka ett 50-tal tekniska system i kontrollrumsmiljö. - samverka med vägtrafikledarna för att optimera drift och tillgänglighet av vägnätet samt minimera trafikstörningar. - utföra elkopplingar i 33 KV/390V från bildskärm enligt driftorder eller vid uppkomna behov. - bedöma och ta beslut om åtgärder vid larm via bland annat system SCADA, XA800. - operativt larma, styra, leda utpekade entreprenörer för felavhjälpande och förebyggande underhåll samt kontrollera giltighet och logga in passage av entreprenörer i komplexa anläggningar. - ta emot, prioritera, hantera inkommande larm och rapportera dessa i underhållssystemet MAXIMO samt följa upp pågående arbetsorderna. - bevaka arbetsmiljöfrågor i samband med underhållsarbeten i vägtunnlar/komplexa anläggningar med tillhörande teknisk utrustning. - insamla, bedöma och presentera drift- och felstatistik för de tekniska systemen samt att i samråd med underhållsansvariga långsiktigt planera drift och underhåll av tekniska system. - koordinera icke planerade underhållsinsatser som förutsätter avstängningar och trafikpåverkan. Arbetet innebär övervakning i kontrollrumsmiljö och arbetstiderna är enligt skiftgående schema dygnet runt, året runt.

Vi söker dig som

  • har körkort för personbil
  • har svenskt medborgarskap
  • har en gymnasieexamen med teknisk inriktning alternativt annan utbildning och erfarenhet vi tillsammans bedömer likvärdig
  • har god kännedom om elsäkerhetsanvisningarna ESA

Det är meriterande om du

  • har tidigare erfarenhet och vana av kontrollrumsarbete inom processindustri, kraftverk eller liknande

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

 

Tester kommer genomföras i rekryteringen. Registerkontroll kan bli aktuellt.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Ansök via knappen "Sök tjänsten här" nedan. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2018-10-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp