VALT JOBB

Enhetschef Projekt Nationell Tågledning


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Enhetschef Projekt Nationell Tågledning i en framtidsbransch?

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Nu utvecklar och vässar vi vår organisation till nästa nivå. Vill du vara med och leda förändringsresan?

På verksamhetsområde Trafikledning, inrättas från 1 januari 2019, en ny avdelning för förvaltning och utveckling. Avdelningen ansvarar för att förvalta och utveckla Trafik­verkets huvudprocess Trafikleda och trafikinformera. I arbetet med processen ingår att ansvara för arbetssätt, information och systemstöd inklusive krav på underliggande system och utrustning. Avdelningen samordnar Trafikver­kets trafikinformationstjänster och leveranser av väg- och järnvägsdata och trafikinformation externt. Avdelningen samarbetar med och ställer krav på interna och externa ­partners och andra intressenter som är delaktiga i trafikinformationsprocessen.

Som enhetschef för Projekt Nationell Tågledning (NTL) på ny avdelning för förvaltning och utveckling har du personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar för enheten. Enheten ansvarar för att genomföra projekt NTL så att det nya systemet för Nationell Tågledning ger förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt och kan implementeras på samtliga, fjärrstyrda järnvägssträckor inom Sverige. I ansvaret ingår att utveckla affärsrelationen med leverantörer och att projektstyra mot kritiska leveranser.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp enhetens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen såsom förbättrad punktlighet och ökad förmåga att trafikstyra på järnväg. Enheten består idag av 20 medarbetare där du har personalansvar för samtliga. Enheten har också en del konsulter som du förväntas styra. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga, och att du skapar goda förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning. Som chef förväntas du driva förändringar vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete både inom den egna enheten och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du dina medarbetare genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många människors vardag. Utöver enhetens arbete har du också en viktig uppgift att bidra till helheten i avdelningens ledningsgrupp och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års chefserfarenhet inkluderande budget-, verksamhets- och personalansvar
  • har erfarenhet av att driva förändringsarbete t.ex. gällande förändrade arbetssätt eller kultur

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av projektstyrning
  • har erfarenhet av avtalshantering
  • har erfarenhet av att jobba med IT applikationer

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-14


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp