VALT JOBB

Gruppansvarig Förstärkningsresurser


Ansök här

Trafikverkets Resultatenheter drivs i bolagsliknande former. Dessa är för närvarande Färjerederiet, Fordonsresurser, Trafikverksskolan och Förarprov. Fordonsresurser ska bedriva verksamheten kundinriktat, effektivt och med minimerad miljöpåverkan. Fordonsresurser ska vidare arbeta aktivt för att utveckla verksamheten, sin roll i transportsystemet och bidra till transportslagsövergripande lösningar. Vi ska vara en resurs i samhällets krishantering. Fordonsresursers uppdrag är att ansvar för Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag samt för denna verksamhet nödvändiga tillstånd och säkerhetsstyrning. Vi levererar och hyr ut underhållna spårfordon samt levererar och underhåller vägfordon. Utöver det ingår det även att leverera förstärkningsmateriel som omfattar bandvagnar, tillfälliga broar och elverk.

Fordonsresurser söker nu en gruppansvarig till verksamheten för förstärkningsresurser. Som gruppansvarig kommer du att sammanhålla gruppens arbete och ansvara för verksamhet och budget. Du rapporterar direkt till resultatenhetschefen. Gruppens verksamhet omfattar leverans av bandvagnar, tillfälliga broförbindelser, pontonmateriel, elverk, vägfordon samt CBRN materiel i enlighet med efterfrågade och avtalade nivåer. Verksamhetens kunder finns främst inom trafikverket, men även externa kunder förekommer. Verksamheten omfattar även förvaltning av depåer och förråd där materielen förvaras. Vid depåerna jobbar depåarbetare och depåansvariga. Gruppen består idag av 8 individer.

Då verksamheten är under utveckling söker vi nu en gruppledare som är utvecklingsorienterad och kan utveckla arbetssätt och driva verksamheten framåt. Ytterligare rekrytering till gruppen kommer att behövas, så möjligheten finns att forma gruppen i enlighet med det utvecklingsarbete som pågår. I arbetet ingår kundkontakter vilket betyder att här kan du både använda och bygga ditt nätverk!

Vi söker dig som

 • har en ingenjörsutbildning eller har annan utbildning tillsammans med kunskap och erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
 • har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
 • har erfarenhet av att ha drivit verksamhetsutveckling vid en myndighet
 • har erfarenhet av processutveckling
 • har erfarenhet av budgetarbete
 • har förmågan att leda och styra en verksamhet
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har kunskap om trafikverkets verksamhet
 • har kunskap om beredskapsfrågor
 • har kunskap om totalförsvarsfrågor
 • har erfarenhet av att leda en grupp, genom till ex tidigare projektledarerfarenhet

Som person ser vi att du är drivande och utvecklingsorienterad. Det andra ser som hinder tar du som en möjlighet till utveckling och förbättring. Att planera och strukturera är naturligt och självklart för dig – och du har förmågan att ha helhetssynen på verksamheten. I krävande situationer behåller du dig lugn och har förmåga att arbeta konstruktivt. Du anpassar dig smidigt till nya omständigheter och situationer. I kundkontakten månar du om ett gott samarbete och tydlig kommunikation.

Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

I denna tjänst ingår resor då vår materiel finns i förråd och depåer i hela landet.

Intervjuer planeras i Solna den 18 december.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2018-12-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp