VALT JOBB

Kanalstrateg interna digitala kanaler


Ansök här

SJ söker Kanalstrateg interna digitala kanaler

Vill du vara med och stärka SJs varumärke och skapa internt engagemang för förändringar?

Fakta om tjänsten

Roll: Kanalstrateg

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningsgrad: Heltid

Arbetsplats/placering: Stockholm

Tillträde: Enligt ök.

Sista ansökningsdag: 2018-06-15 

SJ för människor närmare varandra, varje dag.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 284stationer.

Vill du vara med och stärka SJs varumärke och skapa internt engagemang för förändringar?

Stab Kommunikation är ansvarig för extern- och intern kommunikation samt varumärket och samhällskontakter.

Enheten Förändringskommunikation med sex medarbetare är ansvarig för den interna kommunikationen på SJ. I rollen som Kanalstrateg Interna digitala kanaler har du två huvudsakliga arbetsområden:

Du kommer driva och vara involverad i utvecklingen av SJs digitala kanaler som extranät och intranät med stöd av funktioner i SharePoint och Office 365 samt digitala informationsskärmar. Detta utvecklingsarbete kommer innebära förändringar och förbättringar för chefer och medarbetare i SJ-koncernen. Du behöver vara en duktig projektledare, och kunna planera och genomföra insatser i förändringar av interna digitala kanaler. Genom en förankrande process i en komplex organisationsstruktur ska du kunna föreslå och driva arbetet inom ramen för budget och verksamhetens behov. Även om fokus ligger på intern kommunikation, så innebär rollen att kunna ta ett helhetsansvar och planera och genomföra initiativ för såväl interna som externa kommunikationskanaler.

Det andra arbetsområdet handlar om att arbeta strategiskt med interna digitala kanaler för att kvalitetssäkra den interna kommunikationen. Det innebär att utifrån uppsatt mål, analyser och planer bidra till att de interna digitala kanalerna motsvarar interna behov och förutsättningar. Här krävs en strategisk förmåga att utveckla proaktiva aktiviteter som kvalitetssäkrar att kanalerna är relevant och uppdaterade, och genom samarbetet med IT, leverantörer, verksamheten och övriga på Stab Kommunikation, åstadkomma goda effekter med den interna kommunikationen i SJ-koncernen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Vara kanalansvarig för interna digitala kanaler som SharePoint och Digitala informationsskärmar
 • Utveckla den interna kommunikationen med stöd av interna digitala kanaler utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, i samverkan med verksamheten, IT och externa konsulter
 • Stödja verksamheten i att använda och publicera i de digitala kanalerna som rådgivare och utbildare
 • Kvalitetssäkra att innehållet i intranätet är relevant och uppdaterat och att funktioner i Office 365 används på ett relevant sätt
 • Följa upp och analysera hur det interna digitala kanalsystemet används genom användning av Google analytics
 • Ingå i Stab Kommunikations kris- och katastrofberedskap

Utbildning 

Akademisk högskoleexamen inom relevant område som kommunikation eller journalistik,    men även inom närliggande områden som ekonomi, humaniora eller statsvetenskap. Eftergymnasial utbildning i användandet av interna digitala kanaler.

Erfarenhet

 • Erfarenhet av att ansvara för interna digitala kanaler och utveckla digitala kanaler utifrån    funktionalitet och användbarhet
 • Erfarenhet av SharePoint och funktioner i Office 365.
 • Stor kunskap och erfarenhet som beställare av IT-tjänster i förhållande till SJ IT och externa leverantörer
 • Pedagogisk förmåga som rådgivare och utbildare för användare av interna digitala kanaler i förhållande till verksamheten
 • Erfarenhet och kunskap att analysera användbarhet, tillgänglighet och funktionalitet i digitala kanaler
 • Erfarenhet från att arbeta i komplexa strukturer och organisationer och stor förståelse för verksamhetens behov, förutsättningar och möjligheter i användning av interna digitala kanaler
 • Erfarenhet av kriskommunikation i interna och externa kanaler, inklusive sociala medier.

Personliga egenskaper

 • Resultat- och handlingsorienterad
 • Förmåga att leda, driva och utveckla parallella projekt, aktiviteter och processer i högt tempo
 • Strategisk och operativ förmåga
 • Kreativ och möjlighetsorienterad som löser problem
 • Kvalitetsmedveten och noggrann
 • Social kompetens tillsammans med en prestigelös inställning

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på huvudkontoret i centrala Stockholm. I den här rekryteringen samarbetar vi med Bohmans Nätverk och du skickar in din ansökan via https://www.bohmans.com/aktuellauppdrag/kanalstrateg-interna-digitala-kanaler/.

Den sista ansökningsdagen är 15 juni och urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat.

Om du vill ha mer information, kontakta Cecilia Schön Jansson på Bohmans Nätverk cecilia.schon.jansson@bohmans.com / +46 (0) 705 604 251 eller Linda Segerström linda.segerstrom@bohmans.com / +46 (0) 76 408 77 91

Stockholm

SJ AB

Ansök senast 2018-06-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp