VALT JOBB

Operativ ledare Regional (1)


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch?
Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du jobba i den regionala operativa ledningen i Trafikledningsområde Väst?

Regional operativ ledning ansvarar för att trafiken på väg och järnväg fungerar över hela regionen. Din uppgift blir att bidra till ett säkert, framkomligt och punktligt transportsystem. Du leder regionens operativa verksamhet och personal under innevarande pass med säkerhet och kvalitet i fokus.

Som regional operativ ledare övervakar och prioriterar du trafiken på väg och järnväg. Du skapar lägesbild och operativ inriktning och ansvarar för resultatet av samtliga beslut och åtgärder inom både väg- och järnvägstrafik. Du ansvarar för olika operativa möten såsom kund- och leveransmöten för att säkerställa resultat och kvalitet. Då vi är en lärande organisation ingår det även att utvärdera och dokumentera.

Vi söker dig som;

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har drivit förändringsarbete
  • har kunskap om ledning av störningskänslig verksamhet
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har svenskt medborgarskap

Som person ser vi att du har förmåga att påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter. Du ska även ha god kommunikativ förmåga, vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt och ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare ska du ha enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer och kunna att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2018-10-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp