VALT JOBB

Planerare (IV och PR)


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Vi söker dig som vil jobba i projekt Ostlänken som är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Projektets prognos är 55 miljarder i 2015 års prisnivå. Planskedet beräknas kosta cirka 1,9 miljarder. Mer info om projektet hittar du här:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/
Som tidsplanerare i projekt Ostlänken är du ledningens stöd med ansvar för kvalitetssäkring av projektets huvudtidplan och tillhörande processer. Du tillhör projektets planeringsfunktion och styr arbetet med att kvalitetssäkra tidplan genom uppföljning och analys av framdrift. Du samordnar en grupp som förutom dig består av ytterligare en tidsplanerare och två projektingenjörer. Du samarbetar också med projektets trafikkoordinator och trafikplanerare.

Du identifierar behov av fördjupade tidsanalyser, genomför och leder tidsanalyser och tar fram åtgärdsförslag. Du vidareutvecklar arbetssätt och leder processer för tidsplanering, säkerställer implementering och att fastställda processer tillämpas.

Du styr och stödjer projektledningen i planeringsfrågor och presenterar beslutsunderlag kopplat till tid. Du har också ett viktigt ansvar för att kommunicera projektets tidplan internt och bidrar till ökad kunskap och samordning mellan olika enheter vad gäller tidplan.
Vi söker dig med relevant högskoleexamen (minst 180 HP) inom till exempel väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet med tidsplanering i stora och komplexa projekt inom infrastrukturbranschen.

Du har god kunskap i tidsplaneringsverktyg, t.ex. Prima Vera. Du har goda kunskaper i Excel och övriga Officepaket.

Som person är du analytisk och har en förmåga att se samband och dra logiska slutsatser. Du är initiativtagande och är van att självständigt driva och planera ditt arbete.

Då rollen innebär många olika kontakter lägger vi stor vikt i att du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga.

Resor förekommer till orter längs projektets sträcka, Södertälje, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2018-05-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp