VALT JOBB

Planeringssamordnare Underhåll


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Enhet Planering och verksamhetsstyrning, avdelning Vägsystem inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar bland annat för samlad analys, planering och nationell prioritering av åtgärder på det statliga vägnätet. Enheten ansvarar för även för nationell underhållsplan för vägsystemet samt för samordning med andra verksamhetsområden och nationell koordinering av planering. Vidare ingår ansvar för att planerade åtgärder beställs för genomförande av interna utförare samt följning.
Som planeringssamordnare deltar du i arbetet med att ge förutsättningar för planering av åtgärder, samordnar prioritering av åtgärder samt sammanställer dessa i en nationell underhållsplan. Planeringssamordnaren beställer, följer upp och utvärderar genomförande av planerade åtgärder på övergripande nivå. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta nationellt men även till viss del regionalt. Planeringssamordnaren arbetar i nära dialog med enheter och avdelningar inom Underhåll samt övriga verksamhetsområden.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik eller fysisk planering. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av planering eller underhåll av väg- och järnvägsanläggningar
  • goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av ekonomisk uppföljning och systemet Agresso.

Du som person

  • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
  • har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt
  • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
  • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-26


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp