VALT JOBB

Projektchef till Projekt Varbergstunneln


Ansök här

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.

Vill du arbeta som Projektchef i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Om projektet Varbergstunneln
Projekt Varbergstunneln är en av de sista delsträckorna för att få dubbelspår på hela Västkustbanan. Projektet omfattar alla åtgärder som erfordras för en fungerande järnväg genom Varberg. Utöver spåranläggningar etc. ingår även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar. Projektet genomförs i några mindre förberedande entreprenader och en stor huvudentreprenad. För huvudentreprenaden tillämpas affärsformen totalentreprenad, TEM- Tidig EntreprenörsMedverkan. Denna affärsform lämpar sig för stora och komplexa projekt. Modellen bygger på nära samverkan mellan parterna och gynnar innovation för att påverka kostnader och projektresultat. Affärsformen innebär att entreprenören kontrakteras i ett tidigt skede och har därför möjlighet att genom sin kunskap vara med och påverka utformningen av anläggningen, ta fram optimala produktionsmetoder och därmed sänka projektkostnaden.

Entreprenaden är igång i sin första fas, entreprenör är på plats och projektering, produktionsplanering och kalkylarbetet har kommit en bit på väg. Byggstart är planerat till 2019 och produktion kommer att pågå t o m 2025 med öppning för trafik i december 2024. Totalkostnad för projektet är ca 5 000 MSEK i dagens penningvärde.

Att vara chef för projekt Varbergstunneln är ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt viktigt uppdrag med ansvar för att realisera ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt. Som projektchef har du leverans- och resultatansvar för projektet och ansvarar övergripande för att leda och styra projektet i nära samverkan med våra leverantörer mot uppsatta mål avseende tid, kostnader och leveranser. Att samarbeta och samverka med våra medfinansiärer, kommuner, samt tillsynsmyndigheter är en viktig del i arbetet. Du ansvarar också för kontakter med media och annan kommunikation med intressenter och uppdragsgivare.

Rollen innefattar inte formellt personalansvar, men som projektchef har du en arbetsledande funktion för samtliga medarbetare på projektkontoret i Varberg. Som projektchef rapporterar du till enhetschefen för projektenheten i Distrikt Väst.

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.  Du har arbetat i chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i stora företag eller organisationer under flera år och kan visa på resultat påverkat av din prestation. Du har även flerårig erfarenhet av att leda större komplexa projekt inom anläggningsbranschen. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska.

I den här rollen blir du projekt Varbergstunnelns företrädare både externt och internt. Det är därför viktigt att kunna bygga förtroende och skapa goda relationer samt ha god kommunikativ förmåga, till exempel i möten med media. Som ledare uppnår du resultat genom att du är tydlig, kan skapa väl fungerande strukturer för projektets arbete, är engagerande, har god strategisk förmåga och kan delegera. Du kan se helheten och sätta din egen verksamhet i relation till övriga organisationen.

B-körkort är ett krav.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Rekryteringsprocessen hanteras av Poolia. Du är varmt välkommen att ansöka till både Trafikverket och Poolia. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Andreas Planthaber, chef för projektenhet 4 i Göteborg, på telefon 073-412 25 55. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Goce Kostovski, Poolia, på telefon 070-426 60 10.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket eller Poolia senast sista ansökningsdatum. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2018-12-14


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp