VALT JOBB

Projektchef Tvärförbindelse Södertörn


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt är Trafikverket med och bygger ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling. Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar Trafikverket till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Tvärförbindelse Södertörn är ett av Trafikverkets större infrastrukturprojekt och kommer betyda mycket för många stockholmare. Trafikleden är en cirka 20 kilometer ny sträckning, varav ca 5 kilometer i tunnel, av väg 259. Den ska gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge, via Flemingsberg och tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar den en yttre ringled och binder samman flera av de regionala stadskärnorna. En gång- och cykelväg längs sträckan ingår i projektet. Tvärförbindelse Södertörn Projektet är i planeringsfasen, och arbetet med vägplanen och tillståndsansökan pågår.

Att vara chef för projekt Tvärförbindelsen Södertörn är ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt tungt och komplext chefsuppdrag med ansvar för att realisera ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt. Du kommer ha leverans- och resultatansvar när du som projektchef leder verksamheten mot uppsatta mål och de utmaningar som de för med sig. Du sätter i planeringsarbetet förutsättningarna för den framtida anläggningen, och planerar för en byggstart 2021-2023 tillsammans med projektets alla medarbetare och leverantörer.

Samverkan med leverantörer är centralt, eftersom en betydande del av leveranserna kommer att utföras av kontrakterade konsulter och entreprenörer. Men även kontakter och samverkan med andra interna och externa parter, t.ex. berörda kommuner, Trafikförvaltningen och Länsstyrelsen, är viktiga och omfattande. Projektet har också ett medialt intresse, vilket innebär att du kommer ha kontakt med media.

Projektchefen deltar i verksamhetsområde Stora Projekts gemensamma ledningsarbete och rapporterar till verksamhetsområdets chef.

Vi söker dig som har verkat i chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i stora företag eller organisationer under flera år och kan visa på resultat påverkat av din prestation. För att lyckas i den här rollen behöver ditt ledarskap vara mångsidigt och du har bland annat lett och utvecklat verksamhet under olika förändringsskeden och genom andra. Erfarenhet från beställarroll, anläggningsbranschen eller stora projekt är ett måste.

Din utbildningsbakgrund är universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska. Körkort för personbil är ett krav då resor i tjänsten förekommer.

I den här rollen blir du projekt Tvärförbindelsen Södertörns främsta företrädare både externt och internt. Vi ser därför att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och att skapa engagemang och delaktighet i organisationen. För att vi ska vara framgångsrika i en föränderlig omvärld behöver vi kontinuerligt driva utveckling och ditt ledarskap är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för det. Du har god strategisk förmåga och kan skapa väl fungerande strukturer för projektets arbete.

Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket ställer krav på hög integritet och ett starkt etiskt och moraliskt förhållningssätt. Genom ditt ledarskap är du ett föredöme för organisationen och du agerar alltid så att förtroendet för vår verksamhet upprätthålls.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Rekryteringsprocessen hanteras av Poolia. Du är varmt välkommen att ansöka till både Trafikverket och Poolia. Vid frågor och för konfidentiell hantering, vänligen kontakta Poolia.

KONTAKTPERSONER POOLIA
Maria Eriksson tel.nr. 08-555 652 28
Jonatan Svensson tel.nr. 08-555 540 17

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket eller Poolia senast sista ansökningsdatum. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp