VALT JOBB

Riskstrateg (1)


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.

Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Som Riskstrateg inom verksamhetsområdet bistå ledningen i att samordna, följa, analysera, rapportera och driva på utvecklingen av intern styrning och kontroll inom riskhantering. Det innebär bla att säkra att riskhantering implementeras och tillämpas i verksamhetens processer och verksamhet, ta fram verksamhetsanalys och upprätta beslutsunderlag till ledningen gällande risker.

Riskstrategen ansvarar för arbetssätt, förvaltning av styrande dokument för integrerad riskhantering inom verksamhetsområdet, utbilda och driva förbättringsåtgärder.

Det innebär också att koordinera verksamhetens riskhantering och vara expertstöd inom aktuellt område.

Riskstrategen samordnar analysgrupper och riskcontrollers som finns i organisationen samt delta i risknätverk.

Det innebär att representera verksamhetsområdet i Trafikverkets risknätverk och vara delaktig i förvaltningen, samarbeta med övriga verksamhetsområden och aktivt bidra i det trafikverksgemensamma arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Resor i Sverige ingår i tjänsten och en stor del av arbetet sker via Skype.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom riskhantering eller ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har erfarenhet av kvalificerat arbete inom området riskhantering i en större organisation
  • har mycket goda kunskaper i Officepaketet
  • har svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda, utveckla eller samordna komplexa processer eller projekt i en större organisation.

Som person är det viktigt att du besitter god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett strategiskt- och helhetsperspektiv. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt och din organisations arbete. Du är pedagogisk och kommunikativ samt är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga.

Som Riskstrateg ingår du i en enhet med Controllers på nationell nivå, vilket innebär att även kan ansvara för något i enhetens övriga leveranser.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Tester kan förekomma som en del av rekryteringen.

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp