VALT JOBB

Samhällsplanerare nationellt


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och för åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi deltar i arbetet med att skapa effektiva, säkra och hållbara resor och transporter för medborgare och näringsliv genom att lyssna till behoven och föreslå lösningar. Verksamhetsområde Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder. Inom verksamhetsområdet ryms Trafikverkets sex regioner och de fyra nationella avdelningarna Trafik, Nationell planering, Expertcenter och Transportkvalitet samt stabsfunktioner Kommunikation, HR, Verksamhetsstyrning och Trafikverkets Kundtjänst.

Vi söker nu en engagerad, pålitlig och modig nationell planerare inom järnvägsåtgärder till vår enhet Beställning och Avtal. Tjänsten är inriktad mot planering och beställning av åtgärder på nationell nivå. Huvudarbetsuppgifterna innebär att planera och internbeställa åtgärder inom ramen för Nationell planerings åtgärdsansvar. Utifrån beslutade planer tar du fram förslag till verksamhetsplanen för den investeringsverksamhet som avdelningen har ansvar för. Du beställer åtgärder och följer upp dessa utifrån förändringar i tid, kostnad och innehåll.

Tjänsten har en primär inriktning på olika typer av system på järnväg, till exempel kraftförsörjning och IT-system. Vi söker dig som har högskoleexamen om minst 180 hp inom samhällsbyggnad, alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet från arbete med planering av transportsystemet och relevant kunskap om järnvägssystemet.

Det är meriterande om du har kunskap i Agresso i planeringsperspektiv och om du tillämpar programmet regelbundet.

Då tjänsten innebär hög grad av interna kontakter krävs det att du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Arbetsuppgifterna är komplexa vilket ställer krav på analytisk förmåga, att kunna se samband, prioritera och lösa komplicerade problem.

Tjänsten är placerad i Göteborg, Malmö, Luleå, Solna, Borlänge eller Kristianstad. Ange önskad placeringsort i din ansökan.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass.
Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Göteborg, Malmö

Trafikverket

Ansök senast 2018-05-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp