VALT JOBB

Sektionschefer Förarprov Stockholm City


Ansök här

Förarprov ansvarar för att genomföra prov inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Vår verksamhet ska bidra till trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare i vägtransportsystemet. Vi på Förarprov har ett stort antal kundkontakter och är ofta kundens första kontakt med en myndighet. Förarprov är en enhet i Trafikverket och har cirka 450 medarbetare i hela landet fördelade på ett 30-tal orter.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Hos Förarprov jobbar du med kunden i centrum. Vår uppgift är att genomföra prov inom körkortsområdet och yrkestrafikområdet. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att varje kund känner sig välkommen, får tydlig information och de bästa förutsättningarna att visa sina kunskaper. Vårt mål är trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare i vägtransportsystemet. På Förarprov möter vi ett stort antal kunder varje dag. Vi ser olikheter hos både medarbetare och kunder som en styrka och hos oss är utveckling en självklarhet.

Trivs du att arbeta i ett högt tempo och att få medarbetare att växa? Vill du att arbeta operativt och har du erfarenhet av arbete som ledare? Vill du göra skillnad för samhället och ha en tjänst där du är viktig? Då kan du vara en av våra framtida sektionschefer.

Som ledare är du trygg i dina värderingar och jobbar aktivt med att utveckla ditt ledarskap. En förutsättning för att du ska trivas är att du tycker delat ledarskap låter spännande då du tillsammans med en annan sektionschef ska utveckla verksamheten vid Förarprovs kontor Stockholm City.

Som sektionschef ska du planera, leda och följa upp den dagliga verksamheten i din sektion. Chefen för sektion Kundtjänst ansvarar för Förarprovs kundtjänst och nationella ärendehandläggning. Chefen för sektion Prov och reception ansvarar för receptionen och all provverksamhet på kontoret. Medarbetarna arbetar med uppdrag för båda sektionerna. Kontoret förrättar enbart kunskapsprov. Körproven genomförs vid andra kontor i Stockholmsområdet.

Verksamheten på kontoret ska drivas så att kunderna ges de bästa förutsättningarna och arbetsklimatet ska präglas av delaktighet och arbetsglädje bland medarbetarna. Du kommer att ha personal-, kund-, budget- och resultatansvar för sektionens verksamhet.

Som sektionschef är du medlem i kontorets ledningsgrupp och ska stödja kontorschefen i arbetet med att utveckla kontoret.

Vi söker dig som

  • har en avslutad gymnasieutbildning
  • har erfarenhet av att leda andra

Det är meriterande att ha erfarenhet som chef i en verksamhet med daglig kundkontakt. Det är också meriterande med erfarenhet från offentlig verksamhet och myndighetsutövning.

För att nå framgång som chef inom Förarprov behöver du ha goda ledaregenskaper, erfarenhet av att driva en kundnära verksamhet samt förmåga att skapa goda relationer internt och externt. Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom verksamhetsområdet och Trafikverket.

Som person är du en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.
Du har god förmåga att planera och strukturera och samtidigt är du lyhörd och flexibel för snabba förändringar som den kundnära verksamheten kräver. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.
Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.
I övrigt har du ett starkt kundfokus och arbetar för att hitta lösningar som passar både kund och organisation. Du förstår kundens behov och utvärderar beslut utifrån hur kunden kommer att påverkas.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp