VALT JOBB

Specialist Byggnadsverk Norrbotniabanan (1)


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Specialist Byggnadsverk i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Norrbotniabanan

Ett av projekten inom verksamhetsområdet är Norrbotniabanan. Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar nu med järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå och ska hösten 2018 påbörja detaljprojekteringen av första delen. Trafikverket planerar för byggstart redan 2019.

Som specialist inom byggnadsverk ansvarar du för våra krav i projekteringsskedet och byggskedet. Utöver det är du ett aktivt projekterings- och byggstöd till projektledningen och våra leverantörer.

Har du tillräcklig erfarenhet som brokonstruktör kommer du att utses till kontrollansvarig i projektet. Det vill säga, du kommer att leda och styra arbetet med kontroll av konstruktionsredovisning.

I din roll agerar du rådgivare i tekniska frågor och är kunskapsbärare både inom ditt eget område samt områdets kopplingar till övriga områden för att skapa en integrerad helhet. Du stöttar projekten genom din kunskap om regelverk och din egen konstruktionserfarenhet och omsätter detta till en praktiska lösningar.

Utöver arbetet i projekt Norrbotniabanan kommer du att uppmuntras att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Om du vill finns möjligheten att engagera sig i standardiseringsgrupper och delta på nationella och internationella konferenser. Vi tycker det är viktigt att våra specialister är uppdaterade på vad som sker i omvärlden för att snabbt kunna omhänderta andras erfarenheter och omsätta dom hos oss i våra projekt.

Vi söker dig som

 • har civilingenjörsexamen väg och vatten eller har en annan ingenjörsutbildning som vi tillsammans med relevant erfarenhet bedömer som likvärdig.
 • är brokonstruktör med mångårig erfarenhet.
 • har mångårig erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom teknikområdet.
 • har deltagit i väg-, järnvägs- eller andra infrastrukturprojekt
 • har B-körkort

Det är meriterande om du

 • har god kunskap om Trafikverkets regelverk, AMA och EU:s regelverk.
 • har erfarenhet av att arbeta med kontroll av konstruktionsredovisning av broar eller större byggnadsverk inom infrastruktur.
 • har arbetat som beställare eller beställarens ombud för väg eller järnvägsprojekt.
 • har erfarenhet av konstbyggnad i tunnelmiljö
 • har erfarenhet av såväl betongbroar som stålbroar.
 • har kunskap inom svenska kontrakts- och ersättningsmodeller.
 • har erfarenheter från konsult- och entreprenadrollen samt inom konsult- och entreprenadjuridik.
 • har erfarenhet av att bedöma utredningar, arbetsinsatser och kostnader från projekterande konsulter.

I ditt dagliga arbete har du både externa och interna kontakter varför förmåga att kommunicera och upprätthålla en bra dialog med entreprenörer, konsulter och medarbetare i långsiktiga relationer är en viktig egenskap.

Du har förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska inom teknikområdet.

Vidare bör du vara självgående, ha god samarbetsförmåga och vara ansvarstagande.

B-körkort är ett krav.

Placering i Luleå eller Umeå.

Intervjuer är preliminärt planerade till Luleå 14-15 januari.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2018-12-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp