VALT JOBB

Strategisk planerare regional


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder. Enhet Samhällsplanering söker en strategisk planerare med god kunskap inom trafikanalysfrågor av vägsystemet. Som strategisk planerare är du med och formar framtidens infrastruktur i Västsverige. Arbetet innebär bl.a. att ta fram ett planeringsunderlag inför upprättandet av nationell - och regionala planer för transportsystemet. Som strategisk planerare ingår du i ett team där ni tillsammans tar fram strategier, bristanalyser och prioriteringskriterier i olika frågor som berör det statliga transportsystemet i Region Väst.

Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten som strategisk planerare är bl.a.:
- Delta i arbetet med framtagandet av nationella och regionala planer för transportsystemet, där du tar fram underlag för vägtransportsystemet i Region Väst
- Kontakter med regionala planupprättare
- Ansvara för att identifiera behov, brister och tillståndsförändringar i vägtransportsystemet i Region Väst
- Ansvarar och deltar i systemanalyser och utredningar, som tas fram inför upprättande av nationell plan och regionala planer.
- Ta fram underlag för åtgärdsvalsstudier på systemnivå och andra utredningar, inför revideringar av nationell- och regionala planer utifrån identifierade behov och brister.
- Initiera samhällsekonomiska kalkyler och kapacitetsberäkningar, som underlag för framtagande av nationell plan och regionala planer.

Att arbeta som strategisk planerare är ett självständigt arbete, samtidigt som du ingår och driver projektgrupper, genomför workshops med mera. Mycket tid tillbringar du i möten med olika personer internt på Trafikverket, samt externt med kommuner, regionala organ, näringsliv eller medborgare.

Du arbetar på regional nivå för Trafikverkets Region Väst, som omfattar Västra Götalands, Hallands- och Värmlands län.
Du har högskoleutbildning om minst 240 hp med någon av inriktningarna samhällsplanering, fysisk planering eller nationalekonomi, alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har yrkeserfarenhet på minst 5 år inom områden som har en koppling till analys av vägsystemet eller infrastrukturplanering i tidiga skeden.
Du skall även ha erfarenhet av att ha arbetet med trafikanalysfrågor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av samhällsekonomisk analys av åtgärder och om du arbetat med analysverktyget Sampers.

Rollen kräver att du som person är självgående och driver dina frågor framåt. Du har en god analytisk förmåga och är van att arbeta med komplexa frågeställningar. Då arbetet innebär mycket kontakt, både internt och externt, är det viktigt att du har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2018-05-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp