VALT JOBB

Teknisk specialist hydrogeologi Norrbotniabanan


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Teknisk specialist hydrogeologi i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Norrbotniabanan

Ett av projekten inom verksamhetsområdet är Norrbotniabanan. Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar nu med järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå och ska hösten 2018 påbörja detaljprojekteringen av första delen. Trafikverket planerar för byggstart redan 2019.

Som teknisk specialist inom hydrogeologi i våra stora projekt arbetar du med allt från tidiga utredningar till genomförande och byggande. Du stöder projektledningen med förutsättningar och krav i kontakten gentemot konsulter och entreprenörer samt är en viktig länk i kontakten med förvaltaren av anläggningen.

Du är med i projektens olika skeden och leder det hydrogeologiska arbetet och tar fram och granskar förfrågningsunderlag samt leder konsulter. Du ansvarar för att driva arbetet med underlag samt genomföra processen för tillståndsprövningar för vattenverksamhet. Vidare tillser du att kontrollmätningar utförs, grundvattendatabaser uppdateras, grundvattennivåer utvärderas och lämpliga åtgärder identifieras. Trafikverkets största projekt arbetar idag med Redbex, en egen programvara för kontroll och uppföljning av omgivningspåverkan.

Du stöder projektledningen och initierar kontakt med tillsynsmyndigheter och andra berörda. Du arbetar samordnat med Trafikverkets specialister inom närliggande teknikområden.

Främst kommer du att arbeta i projekt Norrbotniabanan. Utöver det kommer du arbeta nationellt med att initiera och driva utveckling, uppdatera Trafikverkets regelverk, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

Vi söker dig som

  • är Civilingenjör Väg och Vatten, hydrogeolog eller har motsvarande utbildning och erfarenhet med inriktning mot hydrogeologi som vi bedömer likvärdig.
  • har flerårig kvalificerad yrkeserfarenhet av utrednings- och projekteringsarbete avseende hydrogeologi och tillståndsprövning av vattenverksamhet inom större anläggningsprojekt.
  • har god kunskap om gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet.
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från byggproduktion av bergtunnlar.
  • har erfarenhet av att kommunicera med tillsynsmyndigheter.
  • har erfarenhet av att arbeta med databaser, exempelvis Access och GIS (ArcView).

Som person är du drivande, strukturerad och flexibel samt har förmåga att se helheten utifrån flera teknikområden. I arbetet har du många externa och interna kontakter varför förmågan att ha en konstruktiv dialog med olika parter och bygga förtroendefulla relationer är viktig.

Du har förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska inom teknikområdet.

B-körkort är ett krav.

 

Placering i Luleå eller Umeå.

Intervjuer är preliminärt planerade till Luleå 14-15 januari.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2018-12-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp