VALT JOBB

Teknisk specialist inom signal till ERTMS


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du vara med och upphandla och genomföra ett av Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt? Trafikverkets verksamhetsområde Stora Projekt är en av landets - och därmed Nordens - största beställare och bidrar till samhällsutvecklingen såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av Trafikverkets största projekt just nu är införandet av det EU-gemensamma tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken. Inom ERTMS projektet utvecklas den digitala signaltekniken för framtidens tågtrafik.

Som specialist hos oss i ERTMS-projektet arbetar du med kravformulering, validering och tester för våra tekniska system. De tekniska specialisterna är kärnan i vårt utvecklingsprojekt för det nya signalsystemet ERTMS. Det handlar om att stödja projektet med specialistkunskaper inom den moderna digitala signaltekniken. Du kommer även att ha möjlighet att arbeta med utveckling och förbättring av Trafikverkets styrande och stödjande dokument. Signalteknik inom ERTMS-projektet omfattar ett brett område med flera inriktningar t.ex. kravställning, tester, validering/verifiering, analyser, utredningar, godkännandeprocess, säkerhetstyrning, tillförlitlighet etc. Inom ERTMS-projektet arbetar vi huvudsakligen med ERTMS-systemen, men även med styrsystem för det nuvarande ATC-systemet.

Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma;

  • Identifiera, specificera  och hantera krav för järnvägssignalsystem.
  • Uppföljning och analys av funktionalitet i utvecklade system för ERTMS.
  • Delta i ändringshanteringen inklusive change control board.
  • Medverka vid tester av olika slag, utarbetande av testfall och testledning.
  • Delta i standardiseringsarbetet inom ERTMS.
  • Delta i arbete med säkerhetsstyrning. 

Vi söker dig som

  • har en examen på högskole- eller universitetsnivå med inriktning elteknik, mekanik, datasystemteknik eller elektroteknik. Alternativt har du annan utbildning och flerårig erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av arbete inom signal-, elektro- eller datateknik
  • har erfarenhet av kravformulering för specifikation av tekniska system

Det är meriterande om du har specifik erfarenhet av kravformulering för signalsystem för tågtrafik, både i form av utformning av generiska regelverk, och/eller anläggningsspecifik kravställning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med ERTMS-system, och då helst marksystemsdelen.

Som person är du initiativtagande och självständig, samt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera. Då arbetet innebär många kontakter både internt och externt, är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Tjänsten förutsätter att du uttrycker dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska.
 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Önskad placeringsort är Borlänge eller Solna. Intervjuerna kommer att hållas i Solna vecka 49.

Tester kan förekomma under denna process.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-26


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp