VALT JOBB

Trafikkoordinator (2)


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Trafikkoordinator i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Söker du en nyckelroll i att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem? Trafikverket söker en Trafikkoordinator till Region Öst!

Som Trafikkoordinator arbetar du med att följa och koordinera planerade investerings- och underhållsåtgärder i infrastrukturen inom Region Öst som innefattar Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Västerås, Norrköping och Linköping. Du föreslår prioriteringar och initierar analyser och konsekvensbedömningar när konflikter och risker för störningar identifieras.

Du kommer ingå i en grupp som tillsammans arbetar med samordning och koordinering där du bland annat kommer att ha ansvar för den kortsiktiga koordineringen och leda en intern arbetsgrupp på Trafikverket. Du är en viktig del i Trafikverkets samlade arbete med trafikpåverkande åtgärder inom både väg- och järnvägsområdet. Du har många interna och externa kontakter på nationell och regional nivå. I det ingår viss omvärldsbevakning av trafikstörande händelser, t.ex. större evenemang.

Du deltar i viktiga beslut och får möjlighet att jobba med frågor som påverkar många.

Vi söker dig som

  • har en högskoleutbildning om minst 180hp inom Väg och Vatten, Samhällsbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års relevant yrkeserfarenhet inom trafikområdet
  • har körkort för personbil.

Det är meriterande om du

  • har dokumenterad erfarenhet av ledarskap
  • har erfarenhet av investerings- eller underhållsprojekt inom väg eller järnväg.

Du som person

  • är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma
  • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
  • har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Eskilstuna

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-13


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp