VALT JOBB

Trafikkoordinator (PL) (1)


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder. Söker du en nyckelroll i att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem? Trafikverket söker en Trafikkoordinator till Region Öst!
Som Trafikkoordinator arbetar du med att följa och koordinera planerade investerings- och underhållsåtgärder i infrastrukturen inom Region Öst. Detta för att skapa optimala förutsättningar för genomförandet ur ett trafikalt perspektiv på kort- (1-3 år) och lång sikt (4 år och framåt). Du föreslår prioriteringar och efterfrågar/initierar analyser och konsekvensbedömningar när konflikter och risker för störningar identifieras.
Du är en viktig del i Trafikverkets samlade arbete med trafikpåverkande åtgärder (TPÅ-processen) inom både väg- och järnvägsområdet. Du har många interna och externa kontakter på nationell och regional nivå. I det ingår viss omvärldsbevakning av trafikstörande händelser, t.ex. större evenemang.
Du kommer ingå i en grupp som tillsammans arbetar med samordning och koordinering där du bland annat kommer att ha ansvar för den kortsiktiga koordineringen och leda en intern arbetsgrupp på Trafikverket. Du är en viktig del i Trafikverkets samlade arbete med trafikpåverkande åtgärder inom både väg- och järnvägsområdet.
Du deltar i viktiga beslut och får möjlighet att jobba med frågor som påverkar många. Vi ser att du som söker har en högskoleutbildning om minst 180hp inom Väg o Vatten, Samhällsbyggnad, eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har några års relevant yrkeserfarenhet inom trafikområdet. Du förstår hur trafikverkets åtgärder samspelar med övriga aktörers verksamhet och hur olika trafikslag kan samverka i syfte att skapa en god funktionalitet (intermodalitet).
Körkort för personbil är ett krav, liksom god vana att jobba i olika datasystem.

Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap i process och/ eller projekt
Erfarenhet av att arbeta med planering av transportsystem.
Kunskaper om trafik- och kapacitetsanalyser, samhällsekonomi och effektsamband.
Kunskap om Trafikverkets planer och planeringsprocess
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med trafikverkets process för trafikpåverkande åtgärder

Du som söker är självgående och har vana att driva dina egna ärenden. Du har en god prioriteringsförmåga, med fallenhet att analysera och hantera komplex information och göra olika typer av hänsynstaganden. Eftersom rollen innebär många kontaktytor både internt och externt krävs det att du är duktig på att kommunicera, har lätt att samarbeta med andra samt har en god pedagogisk förmåga. Du är duktig på att bygga långsiktiga och goda relationer samt är lyhörd och kan skapa engagemang och driv hos andra.

Eskilstuna

Trafikverket

Ansök senast 2018-06-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp