VALT JOBB

Informationssäkerhetssamordnare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som Informationssäkerhetssamordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Vi söker nu en Informationssäkerhetssamordnare med placering Borlänge, Gävle, Göteborg, Örebro, Solna eller Malmö.

I rollen som Informationssäkerhetssamordnare stödjer du verksamheten med din kompetens och erfarenhet genom råd, utbildning och uppföljning.

 • Du utgör stöd mot organisationen, processer, uppdrag och projekt där informationssäkerhet är en viktig komponent
 • Du är delaktig i remisser och framtagande av nya styrdokument men även uppdaterar befintliga
 • Du stödjer verksamheten med säkerhetsprövningssamtal
 • Du stödjer verksamheten med SUA 1 besök
 • Du genomför vid behov utbildningar med chefer och medarbetare inom berört område 
 • Du genomför uppföljning av egen- och internkontroll avseende säkerhetsarbetet inom verksamhetsområdet
 • Du kommer även vara delaktig i olika grupperingar och forum

Då vi är en nationell organisation är resor i tjänsten förekommande, nationellt men även internationellt.

Vem är du?

Du är en person som arbetar på ett självgående och analytiskt sätt med komplexa problem för att kunna dra slutsatser inför åtgärdsplaner. Du driver ditt arbete strukturerat för att leverera efterfrågade resultat i tid. Ditt sätt att kommunicera med andra människor anpassar du till mottagaren och du trivs i att förmedla budskap i olika forum såsom föredrag och workshops. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har förmågan att samverka och hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet vilket gör att vi kan driva verksamheten framåt.

Vi söker dig som har

 • högskole- eller universitetsutbildning inom aktuellt kunskapsområde. Alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom området informationssäkerhet inom en större organisation
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • erfarenhet av att hålla föredrag och/eller workshops

Det är meriterande om du har

 • certifieringar inom relevant säkerhetsområde
 • arbetslivserfarenhet av att tolka säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 • erfarenhet av att arbeta inom offentliga sektorn
 • erfarenhet att jobba i projekt
 • kunskaper om det svenska krishanteringssystemet och totalförsvaret

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att hållas i Solna den den 16-18/2 samt i Malmö den 25/2.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2021-02-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp