VALT JOBB

Kvalificerad verksamhetscontroller program Hässleholm-Lund, Nya Stambanor


Ansök här

Som Kvalificerad verksamhetscontroller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Vi söker en kvalificerad verksamhetscontroller till rollen som Funktionsansvarig Ekonomi, tid, kalkyl. I den rollen har du det övergripande funktionsansvaret för ekonomi, tidsplanering och kalkylering inom Program Hässleholm-Lund. Du ingår i programmets Verksamhetsstyrningsenhet och rapporterar till enhetschefen.

Med tyngdpunkt inom kvalificerad controlling är du ledningens stöd i styrningen av verksamheten mot önskade mål. I funktionsansvaret ingår samordning av de olika specialisternas arbete inom ekonomi, tidsplanering och kalkylarbete. Det ingår också att vara ett stöd till chefer och projektledare inom dessa områden.

Funktionsansvarig stöttar även med planering av resurser för behovet av specialister och är kontaktyta gentemot enhetschefen Ekonomi för programmet Nya Stambanor i det operativa arbetet.

I arbetet ingår ansvaret för ekonomisk uppföljning, analys och rapportering för program Hässleholm-Lund och du leder arbetet med att planera och driva programmets processer för verksamhetsplanering, projektredovisning och prognoshantering. Vidare så stöttar och leder Funktionsansvarig programmets medarbetare inom området och ansvarar för utveckling av arbetssätt och rutiner.

I Hässleholm-Lund kommer du möta kompetenta och engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Vem är du?
Vi söker dig som har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv och samtidigt har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare har du god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Din goda kommunikationsförmåga gör att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen inom ekonomiområdet om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har aktuell, relevant och mångårig erfarenhet inom området controlling omfattande verksamhetsplanering, budget, prognoser, analyser, verksamhetsuppföljning och rapportering
  • har aktuell och relevant arbetserfarenhet av att jobba i ledande eller samordnande roll
  • har arbetserfarenhet av att utveckla arbetssätt och rutiner som på ett proaktivt sätt förbättrar verksamheten
  • har goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du

  • har arbetat som controller med analyser, planering- och uppföljningsprocesser inom stora organisationer
  • har arbetserfarenhet av projektledning och erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av ekonomiska processer i projekt och organisationer
  • har arbetserfarenhet för projektkalkyler och projekttidplaner

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer kommer att ske via Skype och är planerade till v 5.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Organisationen Nya stambanor har ett helhetsansvar för planering och genomförande samt ett samlat mandat för alla delar av Trafikverkets uppdrag kopplat till nya stambanor.

Sträckan Hässleholm-Lund är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Hässleholm och Lund kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan.

 

Malmö

Trafikverket

Ansök senast 2021-01-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp