VALT JOBB

Miljöspecialist


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

I den här spännande rollen som miljöspecialist på vårt verksamhetsområde Underhåll kommer du att arbeta med många och varierande miljöfrågor kopplat till vår väg- och järnvägsanläggning. Tjänsten finns på enheten Miljö som är en nationell enhet men du kommer framförallt arbeta regionalt med att stötta Underhållsdistrikt Öst Stockholm.

Exempel på arbetsuppgifter är att:

 • samordna miljöfrågor inom distriktet kopplat till drift och underhåll av väg och järnväg
 • ge expertstöd åt projektledare på underhållsdistriktet
 • delta vid upphandlingar av drift- och underhållskontrakt
 • representera verksamhetsområdet Underhåll internt och externt vid miljöfrågor
 • följa upp drift- och underhållskontrakt i form av ronder
 • ställa miljökrav vid framtagande av anläggningsspecifika krav
 • stödja vid mottagande av nybyggd anläggning
 • vara delaktig i utvecklingen av miljöarbetet på verksamhetsområdet Underhåll

Som miljöspecialist på miljöenheten ingår även att hålla dig uppdaterad på ny lagstiftning och utveckling inom miljöområdet, delta i arbete med regelverk, svara på remisser och frågor från allmänheten, utbilda och informera samt initiera och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Placeringsort: Solna

Vem är du?

För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt och agerar med lyhördhet och flexibilitet. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har också en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Vi ser att du har;

 • en universitets- eller högskolexamen inom miljöområdet om minst 120 p/180 hp.
 • arbetat minst ett par år med miljöfrågor kopplat till infrastruktur
 • kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
 • har körkort för personbil.

Meriterande;

 • erfarenhet av att arbeta med dispenser och anmälnings- och tillståndsärenden
 • erfarenhet av att formulera och följa upp krav för entreprenörers arbete i infrastrukturprojekt kopplat till miljö
 • erfarenhet av att granska miljöplaner

 

 

Test- och Intervjuinbjudan skickas ut via mejl så kontrollera gärna din mejl ofta (inkl. spamfilter) veckorna efter sista ansökningsdag.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2021-02-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp