VALT JOBB

Sektionschef serverinfrastruktur - Datacenter


Ansök här

Som Sektionschef serverinfrastruktur - Datacenter på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Enheten Datacenter är tillsammans med övriga enheter inom avdelningen förutsättningsskapande för övriga avdelningar inom verksamhetsområde IKT och ansvarar bland annat för att leda drift av Trafikverkets tekniska it-plattformar (server, lagring, backup).

Inom enheten finns det två sektioner, Server- och Applikationsinfrastruktur. Båda sektionerna har medarbetare som tjänstgör på beredskapsschema.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll och tillsammans med övriga chefer och ledare inom enheten, leder, planerar och följer du upp sektionens och enhetens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Ditt intresse för förändringsledning är stort och du gillar att arbeta framåtriktat tillsammans med andra. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet.

Som sektionschef har du personal-, verksamhet- och ekonomiansvar för sektionen. Din sektion består av ca 25 medarbetare där merparten har sin placering i Borlänge men sektionen finns även representerad i Solna och Göteborg, vilket innebär att resor ingår i tjänsten. Du rapporterar till enhetschef och deltar i enhetens ledningsgrupp. 

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas, eftersom du aktivt kommer att leda förändringsarbete.

Vi söker dig som har

  • högskoleexamen inom IT eller teknik 180hp (120p). Alt. har du annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer motsvarar utbildningskravet.
  • har erfarenhet av att leda förändringsarbete både avseende organisation, arbetssätt och kultur
  • har aktuell chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
  • du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av drift och förvaltning av it-infrastruktur
  • har kunskap och erfarenhet av arbete enligt ITIL och PM3
  • har kunskap och erfarenhet av agila arbetssätt
  • har erfarenhet av arbete i en ledningsgrupp

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer kommer att ske digitalt via Skype.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Placeringsort är Borlänge eller Gävle

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-01-14


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp