VALT JOBB

Systemledare operativ teknik


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som systemledare operativ teknik på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Trafikverket Underhåll arbetar mot en uppkopplad och hållbar anläggning 2025, en viktig del i detta arbete är digitalisering. Rollen som systemledare Operativ teknik är en viktig nyckelfunktion för detta område inom infrasystem. Därför söker vi dig som har viljan att utvecklas, ett engagemang och en nyfikenhet.

Projektenheten Infrasystem är en av totalt 5 projektenheter inom underhållsdistrikt väst. Enheten ansvarar för olika projekt för anläggningar och tekniska system kopplade till väg. Inom enheten finns 15 medarbetare med placering i Göteborg, och årsbudget för enheten är ca 400 mnkr. Enheten ansvarar även för ett antal OT/IT system som är en sammanhållande länk mellan utrustning på vägsidan och Trafikledningscentralerna för att kunna övervaka och styra Trafikverkets tekniska anläggningar på väg.

Som Systemledare Operativ teknik i Trafikverkets beställarorganisation kommer du att arbeta med hela processen, från planering och genomförande till avslut enligt Trafikverkets projektmodell. Du har ansvar för några projekt och förvaltningsområden där du leder och stöttar övriga projektmedlemmar. Detta gör du i nära samarbete med projektets olika inblandade aktörer såsom upphandlade leverantörer, tekniska konsulter och intressenter.

Du har ansvar för leveransen och följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål gällande tid, kostnad och innehåll. En annan uppgift är att du styr och leder kontrakt för drift och underhåll samt reinvestering för de system och områden du ansvarar för. Det innefattar att planera, budgetera och genomföra upphandlingar samt följa upp och ansvara för styrningen av upphandlade leverantörer och konsulter. Du ansvarar även för att arbetet genomförs enligt gällande lagar, regler och interna arbetsinstruktioner samt att medverka vid framtagande av verksamhetsplaner och prognosarbete. Det förekommer även att du leder tekniska utredningar avseende anläggnings- och systemdata för effektiv nyttjande och beslutsstöd i systemfunktioner eller i andra delar av verksamheten.

För att du ska trivas riktigt bra i denna roll, har du en grupp fantastiska kollegor som backar upp dig med kunskap och erfarenheter. Hos oss blir du en del av ett team. Vi erbjuder ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, där beslutskraft behövs och där kommunikationen med andra är en viktig del av arbetet.

Systemledare Operativ Teknik är en ny roll vilket öppnar upp för nya spännande möjligheter kring att vara del av skapande av arbetssätt och rutiner kopplat till detta.

Då vi är en nationell organisation kan resor förekomma i tjänsten.

Vem är du

Ditt ledarskap drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta genom din goda förmåga att initiera, driva och följa upp processer och dialoger. Arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt utanför Trafikverket, så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta och skapa relationer med din omgivning. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett tydligt sätt. Din problemlösningsförmåga är hög och du utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. 

Vi söker dig som

  • har några års erfarenhet av projektledning med tyngdpunkt på tekniska system
  • har några års erfarenhet av teknisk systemförvaltning av anläggningsnära IT/OT-system
  • har arbetat i en ledande roll med att leda grupper och att bilda effektiva team
  • har högskole-/universitetsutbildning om 180 hp inom aktuellt område exempelvis systemvetenskap, alternativt annan relevant utbildningsbakgrund i kombination med flerårig erfarenhet av projektledning och teknisk systemförvaltning som vi bedömer likvärdig
  • har körkort
  • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av teknisk systemförvaltning av anläggningsnära IT/OT-system inom väg o järnväg
  • har erfarenhet inom agil projektledning med vedertagna och IT-specifika metoder, såsom till exempel Scrum
  • har erfarenhet av SCADA system
  • har goda kunskaper i engelska

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-01-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp