VALT JOBB

Utredningsledare (1)


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du vara med och uppgradera järnvägen? I så fall hittar du här en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter. Du ingår i ett team i "Program Uppgradering av järnvägssystemet i Sverige". Till programmet rekryterar vi nu ytterligare utredningsledare.

Syftet med Program Uppgradering av järnvägssystemet i Sverige är att skapa förutsättningar för en moderniserad och digitaliserad järnvägsinfrastruktur, som bidrar till att stärka konkurrenskraften för den svenska ekonomin. Programmets utgångspunkt är i det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Programmet ska samordna och koordinera arbeten med uppgraderingen, identifiera kritiska frågeställningar, prioritera, utreda och leda projekt för att bidra till den övergripande målbilden, inom ramen för programmet, för uppgraderingen. Programmet ska även ta fram beslutsunderlag i form av rekommendationer till åtgärder på systemnivå, samt underlag till styrande och stödjande dokument.

Som utredningsledare är du med i arbetet med att identifiera åtgärder och aktiviteter som behöver samordnas, koordineras och som kräver ytterligare utredningar med anledning av de projekt som pågår och planeras, exempelvis utrullningen av ERTMS, fjärrstyrning, OPTO 2.0, ALEX (nytt vägskyddssystem i plankorsningar), m fl. I arbetet ingår även att säkerställa att hänsyn även tas till andra ny- och reinvesteringar som påverkas samt till en effektiv förvaltning av järnvägssystemet.

Som utredningsledare kommer du att få huvudansvar för ett eller flera delområden inom ramen för programmet, t.ex. att hantera och bereda avsteg från systemarkitekturen för nytt signalsystem Utredningarna är i hög grad komplexa och kräver intern förankring / samordning med berörda delar av Trafikverket och med externa intressenter i järnvägssystemet. Du ska även kunna representera Trafikverket i olika externa sammanhang nationellt och internationellt, t.ex. som föreläsare.

 

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller fysisk planering som inriktning alternativt har du annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer vara likvärdig
  • har erfarenhet av projektledning
  • goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
  • har svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av arbete med att planera/utreda åtgärder i järnvägssystemet t.ex. signalåtgärder och infrastrukturplanering

Som person

Har du en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god kommunikativ förmåga samt god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2018-12-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp