VALT JOBB

Utredningsledare Planering (4)


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder. Som utredningsledare deltar du i samhällsplaneringens tidiga skeden genom att bedöma brister i infrastrukturen och genomförbarheten av olika åtgärdsförslag. Du analyserar och samråder med externa aktörer t.ex. kommuner, järnvägsföretag och näringsliv om brister i kapacitet, tillförlitlighet, miljö och säkerhet.

Du genomför självständigt utredningar, till exempel åtgärdsvalsstudier, baserat på etablerade metoder. Uppdragen kan vara av komplex karaktär och har ofta flera involverade aktörer, såsom regioner, trafikhuvudmän, kommuner samt privata aktörer. Det innebär att du företräder Trafikverket i externa kontakter. Mediakontakter förekommer.

Arbetet med åtgärdsvalsstudier innebär att process- eller projektleda utredningar och ta fram förslag till åtgärder utifrån identifierade brister och behov för att nå önskvärt läge. Du leder och koordinerar medarbetare och andra resurser i arbetet. Du ansvarar även för administration, uppföljning och ekonomi inom ramen för dina utredningar och projekt.

Vidare tar du självständigt ansvar för fördjupade utredningar av åtgärdsförslag för att analysera deras effektivitet och förutsättningar samt bedöma tid och kostnad för genomförandet. Syftet är att skapa förutsättningar för en smidig intern projektstart av investeringsprojekt.

Dessutom deltar du i utvecklingen av arbetssätt samt styrande och stödjande dokument. Du bevakar också utveckling och trender i transportsystemet och omvärlden för att vidmakthålla och utveckla sin kompetens.

Fördjupad analys av nuläget och önskvärt tillstånd. Bedömningar av alternativ till förändring. Analys av effekter enligt 4-stegsprincipen. Samhällsekonomisk analys av åtgärdsförslag. Vi söker dig som har högskoleexamen inom samhällsbyggnad, samhällsplanering, fysisk planering, gärna med fördjupningar inom området trafik. Alternativt har du annan utbildning ihop med erfarenhet, som vi sammantaget bedömer likvärdig.

Du har flerårig relevant yrkeserfarenhet av liknande arbete, såsom projektledning, processledning, utredning, analys och/eller erfarenhet av att ta fram åtgärder/beslutsunderlag inom t.ex. samhällsplanering, trafikplanering, trafiksäkerhet, miljö, kapacitetsplanering.
Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat med trafikplanering i en kommun eller annan politiskt styrd organisation, likaså arbete som konsult inom området.

Du har god kunskap om och erfarenhet av olika utredningsmetodiker. Du har också kunskap och förståelse för samhällets beslutsprocesser samt kunskap om de externa regelverk som styr arbetet.

Du uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du har också lätt för och är van vid att arbeta med såväl dator som andra system, t.ex. ärendehanteringssystem.

För tjänsten krävs att du har körkort för personbil.

Som person är du kreativ och analytisk, där du har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar. Rollen ställer höga krav på att kunna kommunicera, där du har en god pedagogisk förmåga. Då arbetet innebär mycket kontakter är det också viktigt att du har lätt för att samarbeta.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2018-05-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp