VALT JOBB

Verksamhetsarkitekt


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation har du stor möjlighet att bidra till samhällets utveckling (eller dylikt, beroende på VO.) Trafikverket etablerar under våren 2013 en ny IT-organisation med centraliserad hantering och styrning av all IT-verksamhet. Omorganisationen genomförs för att effektivisera samt underlätta en successiv konkurrensutsättning av IT-verksamheten samtidigt som Trafikverkets behov av IT ska kunna tillgodoses. I den nya organisationen ingår bland annat tre avdelningar med ansvar för att styra, beställa respektive leverera IT. Den nya organisationen är en central funktion med ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket. Funktionen kommer att ha cirka 800 medarbetare över hela landet.

Vill du vara med och forma framtidens transportsystem? Vill du vara en del i att skapa ett tillgängligt Sverige till nytta för medborgare och näringsliv? Då ska du läsa extra noga!

Digitaliseringen ställer allt större krav, men skapar också möjligheter för, Trafikverket och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation som går i takt med utvecklingen. Som ett led i detta stärker Trafikverket ledningsförmågan inom digitaliseringsområdet. Ett verksamhetsnära stöd ska därför etableras inom varje verksamhet i Trafikverket för att resursförstärka med strategiska kompetenser i syfte att stödja nyttjandet av it och digitaliseringen i utvecklingen av Transportsystemet, tjänster för medborgare och näringsliv och Trafikverkets verksamhet. Trafikverket söker därför Verksamhetsarkitekter till alla verksamhetsområde (VO), centrala funktioner (CF) och resultatenheter (Re) som ett led i denna etablering.

Vi söker verksamhetsarkitekter som vill arbeta med verksamhetens processer, information och system i samverkan. Som verksamhetsarkitekt har du som huvuduppgift att stödja och säkerställa att leveranserna i den värdekedja som verksamheten är en del av skapar det värde som tillfredsställer behovet internt i Trafikverket och/eller för medborgare och näringsliv på ett strukturerat, säkert och effektivt sätt.

Som verksamhetsarkitekt stödjer du beslutsfattare och ansvarsroller i process och linjeorganisation med beslutsunderlag, inför och under verksamhetsutveckling, men också kontinuerligt i den löpande verksamheten. Du beskriver och analyserar verksamhetsprocesser, hur dessa kan förbättras, hur information kan hanteras och om det finns systemstöd som stöttar verksamheten på rätt sätt.

Låter det här som du? Då är du den vi söker!

Vi söker verksamhetsarkitekter till följande verksamheter och placeringsorter:

VO Underhåll - Luleå, Gävle, Solna, Kristianstad, Göteborg, Eskilstuna, Borlänge, Malmö, Västerås, Härnösand

VO Trafikledning - Borlänge, Solna, Göteborg, Malmö, Gävle, Örebro

VO Planering - Luleå, Gävle, Solna, Kristianstad, Göteborg, Eskilstuna, Borlänge

VO Investering - Luleå, Gävle, Solna, Kristianstad, Göteborg, Eskilstuna, Borlänge, Malmö, Örebro, Jönköping

VO IKT - Borlänge, Solna, Göteborg, Gävle

CF Ekonomi, HR, Juridik, Inköp, Kommunikation - Borlänge, Solna

Resultatenhet Trafikverksskolan - Ängelholm

Som verksamhetsarkitekt ska du bl a:

 • Med stöd av olika modeller beskriva verksamheten och dess ingående komponenter i ett sammanhängande system.
 • Beskriva och visualisera målbilder för verksamheten och dess ingående komponenter samt ta fram scenarier och strategier för att gå från nuläge till önskat läge.
 • Ta fram målarkitektur- och nulägesbeskrivningar på en detaljerad nivå och även på en högre abstraktionsnivå såsom design och visualisering av processer samt information och sammanhang.
 • Med stöd av Enterprisearkitekt säkerställa att den egna verksamheten är samordnad med övriga verksamheter.
 • Stödja förvaltningen i att säkerställa processernas, informationens och organisationens behov av arbetssätt, it-lösningar och annat stöd, är ändamålsenliga och effektiva.

Som verksamhetsarkitekt har du en mycket självständig roll, med höga förväntningar på samverkan inom den egna verksamheten och i Trafikverket. Du kommer att ha nära samverkan med Informationsstyrning- och verksamhetsutveckling inom Central Funktion Ekonomi, VO IKT samt process- och förvaltningsansvariga.

Resande förekommer i tjänsten.

Ange i ansökan vilken/vilka verksamhet(er) du är intresserad av.

Vi söker dig som

 • har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av arbetsuppgifter som vi bedömer som relevanta för tjänsten
 • har kunskap om modeller och metoder för att beskriva hur verksamheten (processer, information och it-lösningar) hänger ihop samt kunskap om behov- och kravhantering
 • har god kunskap och vana att leda arbetsmöten för att ta fram verksamhetsmodeller, målbilder och utvecklingsplaner
 • har svenskt medborgarskap
 • kan uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Du drivs av ett intresse för hur vi tillsammans inom transportsektorn kan få digital teknik att bidra till ett modernt transportsystem och hur tekniken kan bidra till ett modernt och effektivt Trafikverk. Som verksamhetsarkitekt har du förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling. Du är målmedveten, relationsbyggande och uthållig. Du förstår din roll och agerar därefter. Du har ett intresse av och kunskaper om förändringsledning och gillar att arbeta framåtriktat tillsammans med andra. Att vara kommunikativ, involverande och lösningsfokuserad är egenskaper du aktivt använder. Stora krav ställs på förmågan att samarbeta inom organisationen liksom att självständigt driva aktiviteter och ansvar inom området.

Stor vikt kommer att läggas vid din förmåga att driva utveckling, förhållningssätt och personliga egenskaper.

Svenskt medborgarskap är ett villkor för en del av tjänsterna eftersom några av anställningarna är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. 

Intervjuer kommer att genomföras i Borlänge, Solna, Göteborg och Ängelholm.

Thomas Dovander representerar projektet och är därför kontaktperson i denna rekrytering. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp