VALT JOBB

Verksamhetsutvecklare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som verksamhetsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Du kommer att arbeta med förvaltning och vidareutveckling av den operativa verksamheten med fokus på anläggningsövervakning väg. Du ska ansvara för att ta fram förutsättningar för att säkerställa verksamhetens krav och behov. 

På uppdrag leda och samordna arbete genom att utvärdera, analysera, förbättra och utveckla verksamheten för att säkerställa robusta, tillgängliga och användarvänliga verktyg för den operativa personalen som bidrar till trafiklednings leveranser.

Du kommer att tillhöra vår trafikslagsövergripande enhet men eftersom en översyn vår avdelning pågår kan det vara aktuellt att denna tjänst flyttas till en annan enhet. 

I dina arbetsuppgifter ingår att:

- stödja den operativa verksamheten, ge användarstöd och informera/utbilda dem vid förändringar.

- fånga förslag till förändringar, analysera behov och omsätta dem till funktionella krav samt följa upp förändringar för att säkerställa att de har fått avsedd effekt. 

- delta i arbetet med planering och uppföljning av verksamheten inom förvaltningen.

- förvalta och vidareutveckla arbetssätt, IT-stöd, information och utbildningsmaterial som stödjer anläggningsövervakning Väg. 

- samarbeta med andra förvaltningsobjekt, både inom Trafikledning och hos IT eller UH.

- leda och delta i verksamhetsutvecklingsprojekt, i första hand inom området anläggningsövervakning Väg. 

- omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv. 

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning 180hp (120hp) inom ett för tjänsten relevant område alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
  • har flerårig erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du har

  • erfarenhet från verksamhetsnära förvaltning.
  • erfarenhet från operativ verksamhet.
  • erfarenhet av processbeskrivningar.
  • erfarenhet av kravhantering avseende såväl verksamhetskrav som tekniska krav.
  • erfarenhet av trafiklednings operativa stödsystem och arbetssätt i stödsystemen.
  • har erfarenhet av projektledning.
  • kunskap om förvaltningsmodell PM3 och projektmodell XLPM.

 

För att lyckas i rollen som verksamhetsutvecklare krävs en god ledar- och samarbetsförmåga, där du skapar förtroende, bygger relationer och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vi söker dig som både är analytisk och kreativ, gillar problemlösning och att lösa komplexa utmaningar på nya sätt. Du är kommunikativ och har god förmåga att förmedla kunskap och dokumentera komplexa sammanhang på ett pedagogiskt sätt.

 

 

Intervjuorter: Borlänge, Solna och Göteborg

Under v. 47-49 är Susanne Planath kontaktperson vid frågor gällande tjänsten. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2018-11-23


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp