VALT YRKE

Banförvaltare

Banförvaltaren ansvarar för att leda och följa upp kontrakterade underhålls- och entreprenadarbeten inom ett geografiskt område. Genom styrning av underhållskontrakten ska han/hon ge bästa möjliga förutsättningar för tågtrafiken i området.

Till sin hjälp har banförvaltare bland annat byggledare med kompetens inom järnvägsteknik. I analys och förbättringsarbetet samarbetar banförvaltaren med driftledningscentralerna och andra enheter inom järnvägen.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp