VALT YRKE

Bergtekniker

Bergteknikern tar fram och uppdaterar normer och regler för dimensionering och utförande. Han/hon utvecklar system och rutiner för förvaltning och utför tillståndbedömningar och gör prioriteringar av underhållsinsatser. Bergteknikern deltar i interna och externa projekt inom teknikområdet samt stöttar vid övergripande säkerhetsfrågor. I arbetet ingår att arbeta mycket brett och ta fram objektiva förslag till förstärkningsarbete.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp