VALT YRKE

Besiktningsansvarig

Som besiktningsansvarig ansvarar man för att anläggningen fungerar enligt anläggningsdokumentationen, säkerhetsordningen samt trafikutövarens önskemål. Besiktningsansvarig ansvarar dessutom för att besiktning skett på ett korrekt sätt.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp