VALT YRKE

Besiktningsman inom olika teknikområden

En besiktningsman genomför besiktningar av anläggningar. Det kan ske inom olika teknikområden.  

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp