VALT YRKE

GIS-ingenjör

En GIS-ingenjör förvaltar, utvecklar och underhåller GIS-miljö. Han/hon hanterar och bearbetar geografisk data samt är expertstöd vid utformning av kartor. I GIS-ingenjörens roll ingår att bevaka teknikutvecklingen inom GIS-området, samordna och inventera verksamhetens behov av geografisk information samt upprätta kravspecifikationer inför upphandlingar.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp