VALT YRKE

Konstruktör inom olika teknikslag

En konstruktör ska skapa kostnadseffektiva konstruktionslösningar och arbeta med olika programvaror. Som konstruktör behöver du också viss kunskap om verkstadsutrustningar och andra hjälpfixturer som man använder inom vår verksamhet.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp