VALT YRKE

Långtidsplanerare

En långsiktig planerare arbetar på regional eller nationell nivå med prognoser, bristanalyser och strategier för exempelvis godstransporter, gång- och cykelfrågor och kollektivtrafikfrågor.

Du samlar in data och analyserar den aktuella situationen för att ta reda på vilka krav och behov som finns och vilka åtgärder som behöver genomföras i transportsystemet på lång sikt. Verktyg för det är till exempel samhällsekonomiska kalkyler och samlade effektbedömningar där miljöeffekter beskrivs.

Tillsammans med bland annat länsstyrelser, kommuner med flera, tar man fram underlag för politiker och beslutsfattare att ta ställning till. Man sätter också upp egna mål inom ramen för redan utpekade inriktningar. Man arbetar med en hållbar stadsutveckling och får påverka hur samhället ska se ut.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp