VALT YRKE

Planerare

I planerarens arbetsuppgifter ingår att:

  • ansvara för distriktets planeringsprocess och vara länken mellan distrikt och beställare
  • samordna kvalitetssäkring av åtgärdsbeskrivningar avseende tid, kostnad och innehåll inför mottagande av beställning
  • ta emot och hantera beställningar i dialog med beställaren
  • ansvara för uppdatering av avdelningens projektportfölj som underlag för verksamhetsplanering och resursplanering
  • utifrån beställd och ännu ej beställd verksamhet analysera möjligheter till paketering av projekt
  • delta i utvecklingen inom planeringsverksamheten

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp