VALT YRKE

Service- och underhållstekniker anläggning/infra

Underhållstekniker/mekaniker är ett omväxlande och självständigt jobb. Du arbetar med att underhålla infrastruktur på ett säkert sätt för alla som använder infrastrukturen. Du gör trafiksäkerhetsmässiga bedömningar och utför åtgärder samt rapporterar till arbetsledningen.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp