VALT YRKE

Trafiksäkerhetssamordnare

Som Trafiksäkerhetssamordnare har du ett samordningsansvar för säkerhetsstyrningssystemet och området trafiksäkerhet. Arbetet innebär att övervaka, upprätthålla och utveckla företagets säkerhetsstyrningssystem och till det kopplade aktiviteter och uppgifter. Befattningen utgör också en expertfunktion i trafiksäkerhetsfrågor och ska stödja ledningen och den övriga verksamheten. Du är i rollen representant mot myndigheter, övriga verksamhetsutövare inom branschen i frågor som rör säkerhet. Du hanterar även frågor och uppdrag kopplat till revisioner, riskhantering, utredningar och inspektioner.

Utbildning

Högskoleingenjör

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp