Att jobba här

Att jobba inom järnvägen spelar roll. Vilken roll vill du spela?

Att jobba inom järnvägen är att jobba med att utveckla samhället. Så är det och har varit i alla länder. I takt med att järnvägen byggts har städer kunnat bildas, industrier kunnat växa och välfärd gjorts möjlig. 

Järnvägen är som ett blodomlopp som syresätter Sverige. Den gör så att människor kan bo långt från varandra och ändå vara nära. Den underlättar handel, såväl inom landet som till och från övriga världen. Den är säker, snål och supereffektiv. Och miljövänligare än någon annan väg.

Järnvägen bidrar kort sagt till att hela Sverige kan utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Den spelar roll. Du kan vara en del i allt detta. Vilken roll vill du spela? 

Här jobbar du med Sveriges största samhällsprojekt

Gillar du stora och komplexa utmaningar? Och vill delta i projekt som syns och gör skillnad på riktigt? Då är järnvägen himlen. Av de 30 största utvecklingsprojekten som finns i den nationella planen för Sveriges infrastruktur gäller 24 järnvägen. Vi talar om projekt som omsätter miljarder, som tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm, den nya höghastighetsbanan Ostlänken mellan Järna och Linköping och Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt helt enkelt. Hur stort tänker du?

Du bidrar till att jordklotet mår bättre

Tycker du det är viktigt hur vi behandlar vår miljö? Med ett jobb inom järnvägen bidrar du inte bara till att utveckla Sverige och samhället, utan även till ett mer välmående jordklot. Inget annat transportslag kan förflytta lika stora mängder människor och gods med så liten påverkan på miljön som järnvägen. En bil som åker mellan Stockholm och Göteborg släpper ut drygt 45 kilo koldioxid per person. Motsvarande siffra för flyget är drygt 75 kilo. Medan tåget nöjer sig med mindre än ett gram (!) per person. Vilket avtryck vill du göra?Ett tåg som kör mellan Stockholm och Göteborg släpper ut 1 (!) gram koldioxid per person.

Du kan ta tusen spår framåt

Vill du ha variation och valmöjligheter? Såväl i din arbetsvardag som på längre sikt i ditt arbetsliv? Järnvägen erbjuder både och. Många som börjar här stannar länge. Och de beskriver ofta sin karriär som en resa. Kanske börjar de med att arbeta ute på fältet, för att sedan bli grupp- eller projektledare och så småningom högre chef, senior rådgivare eller strateg när resväskan fyllts på med erfarenhet. Du har även stora möjligheter att påverka hur du jobbar i vardagen. Kanske föredrar du att arbeta utomhus? Många dagar i sträck för att sedan vara ledig flera dagar på raken? Eller på olika orter? Inom järnvägen kan du växla roll utifrån var i livet du befinner dig. 

Ett jobb inom järnvägen är ett tryggt jobb

Satsningarna på järnvägen är rekordstora, och de projekt som utförs är några av de största samhällsprojekten i Sverige. Samhällsbyggandet följer heller inga trender, det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Det vi vill säga, är att ett arbete inom järnvägen är ett arbete på stabil grund. Det kan vara skönt att veta när konjunkturen dippar. Du är trygg här.

Var med och bygg Järnvägen 2.0 

Ny teknik, nya behov och nya resemönster skapar nya förutsättningar för järnvägen. Hur kan järnvägen med hjälp av den nya tekniken möta detta och göra järnvägen ännu mer konkurrenskraftig? Det är något som upptar våra utvecklare på heltid, och det händer fantastiskt mycket. Järnvägen står inför det största teknikskiftet någonsin. Bakom de synliga spåren påmarken sker en digitalisering utan motstycke. Du kan vara en del i detta och utveckla nästa generation järnväg.Järnvägen står inför det största teknikskiftet någonsin. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp