Emelie Dahlén, platschef på Infranord

Hur är det att jobba som platschef, Emelie?

– Jag hade en fördom om att det skulle vara stelbent inom järnvägen, det är precis tvärtom. Vill du så kan du utvecklas och hela tiden hitta på nya saker. Det finns ett enormt behov av att modernisera och digitalisera, och det är jättekul att få vara med att bygga samhället med hållbarhetsaspekter.

Vad gör du som platschef?
– Jag driver olika anläggningsprojekt. Det handlar om att bygga om eller bygga ny järnväg. I den rollen ansvarar jag för personal, budget och arbetsmiljön.

Hur ser en typisk dag ut?
– Den är väldigt varierad. Ena stunden har jag kundkontakter och avstämningar med chefer och kollegor, nästa stund är jag ute i spårmiljön och pratar med tekniker. Det är ett väldigt socialt jobb där jag måste anpassa mig efter vem jag pratar med.

Vad är det bästa med jobbet?
– Det är variationen, jag får göra lite av allt. Sedan är det väldigt tekniskt utmanande, vilket är roligt. Det ligger en stor utmaning i att försöka fånga in alla frågor och lösa dem.

Varför valde du järnvägen?
– Jag halkade in på ett bananskal. När jag skulle göra mitt exjobb sökte jag runt på produktionsverksamhet och kom i kontakt med Banverket Produktion, det som idag är Infranord. Ja, sedan har jag blivit kvar.

Hur har din resa inom järnvägen sett ut?
– Efter exjobbet blev jag anställd. Det var 2008 och jag började jobba med planering regionalt där jag satt i grupper som samordnade hela Sverige. Jag blev planeringschef vilket gav många bra kontaktvägar och sedan fick jag mitt första jobb som platschef. Ja, jag har kunnat byta jobb många gånger och ändå vara kvar i samma företag. 

Vilken är den vanligaste frågan när du säger att du jobbar inom järnvägen?
– ”Jaha, jobbar du med tågen?” Folk reflekterar inte över själva anläggningen, och heller inte över den teknik som tågen faktiskt kör på.

”Ena stunden har jag kundkontakter och avstämningar med chefer och kollegor, nästa stund är jag ute i spårmiljön och snackar med tekniker.”

Vad skulle du säga till någon som funderar på att jobba här?
– Det är inga tvivel om att järnvägen är framtiden, hela samhället och politikerna är eniga om det. Det är väldigt roligt att vara i en bransch som verkligen är i ropet. Järnvägen är utan tvivel en viktig och hållbar aktör.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp