VALT JOBB

Åtgärdsbeställare


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du vara med och planera kommande stora satsningar för våra svenska bilvägar, cykelvägar- och järnvägar? Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för en väl fungerande infrastruktur i region Stockholm. Trafikverkets åtgärder påverkar hela Sverige!

Som Åtgärdsbeställare har du ett fokus på den sammantagna ekonomiska planeringen samt internbeställning och uppföljning av Trafikverkets projekt. Du ser till att planerade projekt budgeteras så att tillgängliga medel utnyttjas effektivt och följer långsiktiga planer. Som Åtgärdsbeställare har du en stödjande och samordnande roll där du för dialog avseende planeringen och har en sammanhållande roll mot andra avdelningar inom Trafikverket. Du kommer även delta i och ta fram underlag för beslut i planläggningsprocessen (t ex planläggningstyp, val av lokaliseringsalternativ). Du har till uppgift att säkerställa att genomförandet av projekt sker enligt beställning och överenskommelser i rätt tid och inom budget. Det kan i praktiken innebära att du besöker projektet och projektledare för att stämma av och följa upp. Detta är en stor och viktig del av rollen som Åtgärdsbeställare.

Vi söker dig som

  • har en högskoleutbildning om minst 240hp (160p) inom samhällsplanering, teknik, ekonomi och/eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har några års erfarenhet av infrastrukturområdet
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har kunskaper om olika typer av finansieringsformer, t.ex. medfinansiering, förskotteringar och EU- finansiering
  • har kunskaper om prognos och avvikelsehantering
  • har kunskap om hur offentlig verksamhet styrs, främst om de politiska processerna som styr transportpolitiken i Sverige
  • har kunskaper om Väglagen, Lagen om ombyggnad av järnväg samt Plan- och bygglagen
  • har kunskaper om samhällsekonomi, effektsamband samt trafik- och kapacitetsanalyser

För att lyckas i rollen som Åtgärdsbeställare är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du bygger och vårdar nya samt befintliga nätverk. Du är duktig på att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Vidare har du en analytisk och problemlösande förmåga som gör att du hittar lösningar som är genomförbara ur ett helhetsperspektiv.

Placeringsort: Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-21


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp