VALT JOBB

Åtgärdsplanerare


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Åtgärdsplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du vara med och planera kommande satsningar på cykelvägar, järnvägar och vägar för framtida Sjuhäradsområdet?
Som åtgärdsplanerare ansvarar du för att förutsättningarna för t.ex. cyklister, tågresenärer, bilister samt godstransporter blir så bra som möjligt. Tillsammans med andra tar du fram underlag om behov och brister i transportsystemet och lämnar förslag till vad som ska utredas vidare. Du prioriterar de mest effektiva åtgärderna och för en aktiv dialog med regioner, kommuner, myndigheter och allmänhet i frågor som rör planering, prioritering och finansiering av åtgärder. Du deltar i viktiga beslut och får möjlighet att jobba med frågor som påverkar många.
 

Denna tjänst omfattar Sjuhärad som område. Arbetsuppgifterna varierar, men exempel på arbetsuppgifter är:

. Beskriva problembild, beställa och delta i arbetet med åtgärdsvalsstudier.
. Ta fram förslag till ställningstagande utifrån genomförda åtgärdsvalsstudier
. Ta fram medfinansieringsavtal, förskotteringar och överenskommelser om samfinansiering
. Handlägga ärenden om statlig medfinansiering
. Handlägga kundärenden om förbättringsåtgärder i transportsystemet
. Bidra med kunskap/underlag vid framtagande av nationell plan och regionala planer.
. Omsätta uppdrag i nationell och regional plan till åtgärdsbeskrivningar som beställs internt av Trafikverkts verksamhetsområden Investering och Underhåll
. Samla behov av smärre åtgärder och prioritera dessa till verksamhetsplan
. Beskriva åtgärder och internbeställa av utförande enheter, följa projekten gällande innehåll, tid och kostnad
. Delta i beslut gällande planläggningsprocessen
. Följa upp effekterna av genomförda åtgärder

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning med inriktning teknik, samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer
  • har kunskap och förståelse för olika åtgärders påverkan och effekter i vägsystemet
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har arbetat med planering/projektering av väg, järnväg, flyg eller sjöfart
  • har erfarenhet av förhandling, avtalsupprättande och genomförandefrågor
  • har kunskap om trafik- och kapacitetsanalyser
  • har erfarenhet av att kommunicera med externa parter såsom myndigheter, kommuner, allmänhet eller liknande
  • har kännedom om Väglagen, Plan- och bygglagen

Som person söker vi dig om är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Vidare har du god förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp