VALT JOBB

Avdelningschef Trafikplanering


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Avdelningschef i en framtidsbransch?

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Avdelning Trafikplanering planerar järnvägstrafik fram till nästkommande driftsperiod (dygn) samt ansvarar för såväl järnvägsnätsbeskrivning som trafikeringsavtal. Inom avdelningen ingår även hantering av tillstånd för specialtransporter och regress. Avdelningen samverkar med kunder som utför eller organiserar trafik på järnväg och företräder Trafikverket inom området gentemot branschorganisationer och företrädare för näringsliv.

Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med dina medarbetare förändringar både inom den egna avdelningen och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp avdelningens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Avdelningen består av 13 enheter och du har direkt personalansvar för de underställda enhetscheferna. I samråd med verksamhetsområdets chef styr och utvecklar du avdelningens verksamhet. Utöver avdelningens arbete har du också en viktig uppgift i verksamhetsområdets ledningsgrupp och företräder organisationen och Trafikverket både internt och externt.

I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Höga krav ställs på din förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners. Du har ett tydligt kund- och resultatorienterat arbetssätt, då ditt arbete för verksamheten i förlängningen också påverkar många människors vardag

Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du dina medarbetare genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års chefserfarenhet att arbeta genom andra chefer inkluderande budget-, verksamhets-, arbetsmiljö- och personalansvar
  • har erfarenhet av att driva förändringsarbete t.ex. gällande förändrade arbetssätt eller kultur
  • har lång erfarenhet inom transportsektorn
  • har erfarenhet av planering av verksamhet inom transport- och logistikområdet

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från järnvägssektor med tjänst på högre chefsnivå
  • har kunskap om kapacitet och järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Urvalstester kommer att användas i denna rekrytering.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-26


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp