VALT JOBB

Chef enhet/sektion


Ansök här

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.

Vill du arbeta som Projektenhetschef i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Som projektenhetschef ingår du i ledningsgruppen och kommer ansvara för styrning och ledning av en omfattande projektportfölj av väg och järnvägsprojekt inom Distrikt väst.  Som projektenhetschef ansvarar du för styrning och ledning av en omfattande projektportfölj av väg- och järnvägs-projekt inom Distriktet väst. I portföljen ingår projekt från planeringsskede, produktion/byggande till överlämning till förvaltning. Projekt som vi arbetar med just nu är t.ex. Varbergstunneln.

På enheten arbetar ett 25-tal duktiga medarbetare inom projektledning, ett antal resurskonsulter samt konsulter och entreprenörer. Du kommer att ansvara för att projekten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt.

En viktig del i arbetet är att samverka och samarbeta med interna uppdragsgivare, aktörer i anläggningsbranschen och andra externa intressenter. På så sätt möjliggör du goda förutsättningar för våra projekt. Det är viktigt att du har helhetssyn på verksamheten och att du kan sätta enskilda projekt i ett större sammanhang, till Trafikverkets uppdrag att skapa samhällsnytta.

Du kommer att resa en del i tjänsten, framförallt inom distriktet.

Placeringsort: Halmstad eller Göteborg.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
  • erfarenhet av ledarroller för komplexa uppdrag under flera år exempelvis som projektledare
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • erfarenhet av en chefsroll med personalansvar
  • erfarenhet från att leda förändringsarbete
  • erfarenhet ifrån bygg- och anläggningsbranschen

Som chef uppnår du resultat genom att skapa engagemang och delaktighet, är tydlig, har god strategisk förmåga och kan delegera. Du har förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer samt har god kommunikativ förmåga. Du drivs av att leda och bidra till att medarbetare kan växa och utvecklas.

Som projektenhetschef företräder du Trafikverket vilket ställer krav på hög integritet och att du delar Trafikverkets värderingar. Vi förväntar oss att alla våra chefer har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt, kan se helheten och kan sätta sin egen verksamhet i relation till övriga organisationen.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Tester förekommer som en del i urvalsprocessen. Instruktioner för detta kommer att skickas ut via mail. Håll därför koll på din mail under rekryteringsprocessen.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp